Back
Diweddariad COVID-19: 2 Rhagfyr

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.

 

#CadwchGaerdyddYnDdiogel

Darllenwch y rheolau ar-lein

https://llyw.cymru/coronafeirws

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (23 Tachwedd - 29 Tachwedd)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r data'n gywir ar:

1 Rhagfyr

 

Achosion: 832

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 226.8 (Cymru: 227.9 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 6,366

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,735.1

Cyfran bositif: 13.1% (Cymru: 13.2% cyfran bositif)

 

Prifysgol Caerdydd - Nifer yr achosion o COVID-19:

https://www.cardiff.ac.uk/cy/coronavirus/covid-19-case-numbers

Prifysgol De Cymru - Nifer yr achosion o COVID-19:

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/amdanom/newyddion/trosolwg-coronafeirws/

 

Diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion: 02.12.20

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru yr Holl Seintiau

Mae disgybl Blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru yr Holl Seintiau wedi cael prawf COVID-19 positif. Mae 29 o ddisgyblion wedi eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos o COVID-19 a gadarnhawyd.

Ysgol Uwchradd y Dwyrain

Mae aelod o staff a dau ddisgybl yn Ysgol Uwchradd y Dwyrain wedi cael prawf COVID-19 positif. Mae tri aelod o staff arall a 21 o ddisgyblion wedi cael cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos o COVID-19 a gadarnhawyd.

Ysgol Mynydd Bychan

Mae aelod o staff Ysgol Mynydd Bychan wedi cael prawf COVID-19 positif. Mae 34 o ddisgyblion ac un aelod o staff wedi eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos o COVID-19 a gadarnhawyd.

Ysgol Gynradd Treganna

Mae disgybl Blwyddyn 5 yn Ysgol Gynradd Treganna wedi cael prawf COVID-19 positif. Mae 174 o ddisgyblion ac un aelod o staff wedi eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos o COVID-19 a gadarnhawyd.

Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd

Mae disgybl Blwyddyn 11 yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd wedi cael prawf COVID-19 positif. Mae 2 ddisgybl eraill wedi eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achosion o COVID-19 a gadarnhawyd.

Ysgol Gynradd Windsor Clive

Mae aelod o staff yn Ysgol Gynradd Windsor Clive wedi profi'n bositif am COVID-19. Mae aelod arall o staff wedi cael cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddo gael ei nodi fel cysylltiad agos i'r achosion o COVID-19 a gadarnhawyd.