Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 07/12/20

 

04/12/20 - Gweithgareddau a digwyddiadau lles yn hybiau'r ddinas

Bydd nifer o ddigwyddiadau a gwasanaethau wyneb yn wyneb yn cael eu hailgyflwyno yn hybiau cymunedol a llyfrgelloedd Caerdydd fesul cam o'r wythnos nesaf ymlaen.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25376.html

 

04/12/20 - Newidiadau i sut y gallwch gael gwared ar bapur lapio

Dim ond 21 diwrnod sydd tan y Nadolig, ydych chi wedi dechrau (neu wedi gorffen) eich siopa Nadolig eto? Os ydych yn bwriadu rhoi cychwyn ar lapio anrhegion, nodwch ein bod wedi gwneud newidiadau i sut rydych yn cael gwared ar bapur lapio.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25374.html

 

04/12/20 - Cyngor da ar leihau gwastraff papur lapio dros y Nadolig

Dyma ein canllawiau ecogyfeillgar ar gyfer prynu papur lapio eleni. Gwnewch y newidiadau bach hyn i helpu i leihau eich ôl troed carbon yn hwyrach ymlaen:

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25370.html

 

04/12/20 - 100 o goed Ceirios fel symbol o gyfeillgarwch rhwng y Deyrnas Gyfunol a Japan i gael eu plannu ym Mharc y Mynydd Bychan

Caiff 100 o goed Ceirios eu plannu ym Mharc y Mynydd Bychan fel rhan o Prosiect Coed Ceirios Sakura, prosiect lle caiff miloedd o goed sakura eu plannu ledled y DG.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25366.html

 

02/12/20 - Boston, Risman a Sullivan - dewis y bobl ar gyfer cerflun Torwyr Cod Bae Caerdydd

Mae tri o chwaraewyr enwocaf rygbi'r gynghrair yn hanes y gêm - Billy Boston, Gus Risman a Clive Sullivan - wedi cael eu dewis i addurno cerflun i goffáu Torwyr Cod Bae Caerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25358.html

 

02/12/20 - Arweinwyr cynghorau'n galw am becyn cymorth i gynorthwyo dinasoedd

Mae arweinwyr y tri chyngor mawr yng Nghymru yn galw am becyn cymorth cynhwysfawr a sylweddol i helpu dinasoedd drwy'r pandemig.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25354.html

 

01/12/20 - Cyfnod Nadolig Caerdydd - Edrych yn ôl ar #GweithioDrosGaerdydd

Mae mis Mawrth 2020 yn teimlo fel amser maith yn ôl, ac er bod edrych yn ôl ar eleni yn anodd mewn sawl ffordd, mae mis Rhagfyr i lawer yn dal i fod yn gyfle i fyfyrio.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25334.html

 

30/11/20 - Ailblannu coed Stryd y Castell i wella gorchudd coed yn Butetown

Mae 14 o goed a osodwyd ar Stryd y Castell fel rhan o Gaffi Cwr y Castell wedi'u hailblannu'n barhaol mewn parc yng Nghaerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25328.html