Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 18 Mehefin

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: gwasanaeth penwythnos galw heibio dos cyntaf brechlyn COVID-19 yn y Bae; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg.

 

Gwasanaeth Penwythnos Galw Heibio Dos Cyntaf Brechlyn COVID-19 yn y Bae

Cynhelir clinigau galw heibio dos cyntaf bob penwythnos yng Nghanolfan Frechu Torfol y Bae (hen safle Toys R Us).

Dewch draw ar ddydd Sadwrn neu ddydd Sul unrhyw bryd rhwng 8am a 4pm, os:

 • nad ydych wedi derbyn dos cyntaf eich Brechlyn COVID-19 eto, a'ch
 • bod yn 18 oed neu'n hyn, ac 
 • yn byw a/neu weithio yng Nghaerdydd neu Fro Morgannwg

 

Dewch â phrawf adnabod gyda chi, ynghyd â phrawf o gyfeiriad cartref neu fan gwaith yng Nghaerdydd neu Fro Morgannwg.

 

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (07 Mehefin - 13 Mehefin)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Mae'r data'n gywir ar:

17 Mehefin 2021, 09:00

 

Achosion: 71

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 19.4 (Cymru: 23.6 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,442

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 938.1

Cyfran bositif: 2.1% (Cymru: 2.4% cyfran bositif)

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 18 Mehefin

 

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  555,216 (Dos 1: 348,425 Dos 2:  206,733)

 

 • 80 a throsodd: 20,973 / 94.4% (Dos 1) 20,181 / 90.9% (Dos 2)
 • 75-79: 15,114 / 96.1% (Dos 1) 14,678 / 93.3% (Dos 2)
 • 70-74: 21,472 / 95.5% (Dos 1) 21,175 / 94.1% (Dos 2)
 • 65-69: 21,895 / 93.8% (Dos 1) 21,118 / 90.5% (Dos 2)
 • 60-64: 25,953 / 91.9% (Dos 1) 25,149 / 89% (Dos 2)
 • 55-59: 29,212 / 89.7% (Dos 1) 27,283 / 83.8% (Dos 2)
 • 50-54: 28,738 / 87% (Dos 1) 20,120 / 60.9% (Dos 2)
 • 40-49: 53,977 / 79.8% (Dos 1) 25,678 / 38% (Dos 2)
 • 30-39: 57,057 / 71.7% (Dos 1) 16,825 / 21.1% (Dos 2)
 • 18-29: 72,131 / 70.9% (Dos 1) 15,169 / 14.9% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 1,965 / 98.1% (Dos 1) 1,916 / 95.7% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,326 / 93.5% (Dos 1) 10,879 / 89.8% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 45,645 / 88.6% (Dos 1) 40,327 / 78.3% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser