Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 21 Mehefin

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg.

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (10 Mehefin - 16 Mehefin)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

20 Mehefin 2021, 09:00

 

Achosion: 124

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 33.8 (Cymru: 29.0 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,875

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,056.1

Cyfran bositif: 3.2% (Cymru: 2.6% cyfran bositif)

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 21 Mehefin

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  566,938  (Dos 1: 349,284 Dos 2:  217,598)

 

 • 80 a throsodd: 20,968 / 94.5% (Dos 1) 20,191 / 91% (Dos 2)
 • 75-79: 15,117 / 96.1% (Dos 1) 14,693 / 93.4% (Dos 2)
 • 70-74: 21,473 / 95.5% (Dos 1) 21,187 / 94.2% (Dos 2)
 • 65-69: 21,911 / 93.9% (Dos 1) 21,165 / 90.7% (Dos 2)
 • 60-64: 25,973 / 91.9% (Dos 1) 25,234 / 89.3% (Dos 2)
 • 55-59: 29,225 / 89.7% (Dos 1) 27,607 / 84.8% (Dos 2)
 • 50-54: 28,769 / 89.7% (Dos 1) 25,198 / 76.3% (Dos 2)
 • 40-49: 54,047 / 79.9% (Dos 1) 29,101 / 43% (Dos 2)
 • 30-39: 57,248 / 71.9% (Dos 1) 18,241 / 22.9% (Dos 2)
 • 18-29: 72,667 / 71.3% (Dos 1) 15,644 / 15.4% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 1,964 / 98.2% (Dos 1) 1,918 / 95.9% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,328 / 93.5% (Dos 1) 10,908 / 90.1% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 45,696 / 88.7% (Dos 1) 41,040 / 79.7% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser