Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae camerâu symudol gorfodi traffig wedi cael eu gosod yng Nghaerdydd i wella llif y traffig, gwacáu lonydd bysys a chadw Caerdydd i symud.
Image
Mae’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol wedi ymgymryd ag ymarfer gorchwyl a gorffen i edrych ar y mater o ansawdd aer ym Mhrifddinas Cymru.
Image
Bydd sut i ddiogelu parciau a mannau gwyrdd Caerdydd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn wyneb pwysau ariannol a chyllidebau tynn yn cael ei drafod yng nghyfarfod nesaf Cabinet y Cyngor wrth iddo ystyried argymhellion a gynigiwyd yn adroddiad ‘Ariannu Par
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gobeithio dod yn un o awdurdodau lleol cyntaf Cymru i lunio gofal cartref sy'n unol â chynllun newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru
Image
Mae pedair ysgol gynradd newydd sbon wedi agor yng Nghaerdydd fel rhan o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif y ddinas.
Image
Bydd dros 1,000 o swyddi ar gael yn ffair Swyddi Caerdydd yr wythnos hon.
Image
Bydd cynrychiolwyr o Gyngor Caerdydd yn ymweld â Qatar a Dwyrain Ewrop wythnos nesaf i geisio sicrhau bargeinion masnach a buddsoddi i'r ddinas.
Image
07/09/18 - Dysgu i Weithio
Bydd y cyfnod cofrestru ar gyfer cyrsiau am ddim i helpu pobl gymwys gyda'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i ddychwelyd i'w gwaith, hyfforddiant neu addysg bellach yn dechrau’r penwythnos hwn.
Image
Mae Caerdydd yn un o naw clwstwr creadigol yn y DU sydd wedi derbyn cyllid ymchwil.
Image
Bydd tua 17,000 o eiddo yn peilota cynllun newydd i ailgylchu gwydr o’u cartrefi.
Image
Mae darparwr hyfforddiant mewnol Cyngor Caerdydd wedi lansio gwefan newydd i ymestyn ei ystod o wasanaethau i gyrff sector cyhoeddus eraill.
Image
Ymunodd cynrychiolwyr o sefydliadau Cyn-filwyr ac aelodau o’r lluoedd arfog heddiw â Dirprwy Faer Caerdydd, y Cynghorydd Rod McKerlich, ar gyfer seremoni i godi baner yn y Plasty i ddangos cefnogaeth i forwyr masnach y DU.
Image
Carreg filltir fawr yn creu cyfleoedd swyddi i breswylwyr lleol
Image
Cynhelir ras 10 Cilometr a ras 2 Gilometr i’r teulu gan Nation Radio Caerdydd ddydd Sul.
Image
Mae Cyngor Caerdydd mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg a Chymdeithas Tai Cadwyn yn apelio am esgidiau merched maint 10 a mwy.
Image
Mae'r canlyniadau TGAU amodol a ryddhawyd heddiw yn dangos gwelliant parhaus yng Nghaerdydd