Tim Gordon
Pennaeth Cyfathrebiadau a Chysylltiadau Allanol
Ffôn: 029 2087 2964
Jeremy Rhys
Swyddog Cyfathrebu
Ffôn: 029 2087 2639
Ian Lloyd-Davies
Ymgynghorydd y Cyfryngau
Ffôn: 029 2087 2969
Andrea Currie
Ymgynghorydd y Cyfryngau
Ffôn: 029 2087 3107
Danni Janssens
Swyddog y Wasg
Ffôn: 029 2087 2965
Dave Harris
Swyddog y Wasg
Ffôn: 029 2087 2409
Mark Jacques
Swyddog y Wasg
Ffôn: 029 2087 3580