Tim Gordon
Pennaeth Cyfathrebiadau a Chysylltiadau Allanol
Ffôn: 029 2087 2964
Jeremy Rhys
Pennaeth Cynorthwyol Cyfathrebiadau a Chysylltiadau Allanol
Ffôn: 029 2087 2639
Andrea Currie
Rheolwr Ymgyrch ac Ymgynghorydd y Cyfryngau
Ffôn: 029 2087 3107
Ian Lloyd-Davies
Rheolwr Ymgyrch ac Ymgynghorydd y Cyfryngau
Ffôn: 029 2087 2969
Danni Janssens
Ymgynghorydd y Cyfryngau
Ffôn: 029 2087 2965
Dave Harris
Ymgynghorydd y Cyfryngau
Ffôn: 029 2087 2409