Back
Ynys Echni yw'r ynys gyntaf i gael statws ‘Cyfeillgar i Wenyn'

Ynys Echni yw'r ynys gyntaf i gael statws ‘Cyfeillgar i Wenyn'.Mae gan y cynllun ‘Cyfeillgar i Wenyn', sydd â'r nod o wneud Cymru yn genedl gynta'r byd sy'n gyfeillgar i beillwyr, bedwar o flaenoriaethau: 

  • Cynnig ffynonellau bwyd sy'n gyfeillgar i beillwyr.
  • Rhyddid rhag plaladdwyr a chwynladdwyr.
  • Cynnig llety ‘pump dechrau' i beillwyr sy'n bryfaid.
  • Hwyl!Cynnwys y gymuned a dweud wrth bobl pam eich bod chi'n helpu peillwyr. 

Daethpwyd o hyd i un ar ddeg math o wenyn, gan gynnwys Gwenyn Mawr â Chynffon Goch, Gwenyn â Chynffon Gwyn, Gwenyn Gwyrdd Rhychiog, Gwenyn Crwydro Gooden a Gwenyn Cribo Cyffredin ar yr ynys, sydd hefyd yn gartref i bili palas Merched Paent, Gweirlöyn y Ddôl, Mantell Garpiog, Gweirlöyn y Perthi a Gloÿnnod Byw Mawr Gwyn. 

Gellid dod o hyd i blanhigion prin megis cennin gwyllt ar yr ynys, sy'n gwbl rydd rhag plaladdwyr a chwynladdwyr. 

Mae newidiadau i'r ffordd y mae'r ynys yn cael ei rheoli, megis gadael i laswelltir dorri, hefyd wedi'u cynnal ar Ynys Echni, gan arwain at gynnydd sylweddol mewn anifeiliaid di-asgwrn cefn, megis criciaid, gloÿnnod byw a cheiliog rhedyn ar yr ynys. 

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Hamdden a Diwylliant, y Cynghorydd Peter Bradbury:"Mae Ynys Echni yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac rydym wedi ymrwymo i'w gynnal a'i gadw yn y ffordd fwyaf naturiol posibl.Mae'r wobr hon yn gydnabyddiaeth wych ar gyfer y gwaith sy'n cael ei wneud i annog mwy o beillwyr i wneud un o leoliadau mwyaf unigryw Caerdydd yn gartref."