Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: haf o hwyl i blant a phobl ifanc Caerdydd; newid dros dro i'r gwasanaeth: cofrestru genedigaethau, marwolaethau a phriodasau; a partneriaeth busnes yn talu ar ei ganfed i gymuned rhandiroedd.
Image
Ar ôl llwyddiant Gwên o Haf a Gaeaf Llawn Lles y llynedd, bydd gŵyl Haf o Hwyl yn cael ei chynnal i blant a phobl ifanc Caerdydd dros wyliau'r haf.
Image
Cardiff Register Office is currently unable to answer telephone queries due to a high number of staff absences due to Covid-19.
Image
🗞️Y newyddion gennym ni ➡️sesiynau Pad Sblasio wedi'u teilwra ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol ➡️y diweddaraf am gymorth costau byw yn ôl disgresiwn ➡️thocynnau'n mynd ar werth wrth i lwybr goleuadau Nadolig mwyaf Cymru ddychwelyd i Gaerdydd...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: sesiynau hamddenol newydd yn y Pad Sblasio; gartrefi gwag wedi cael eu hadfer hon i'w defnyddio eto; a mae gŵyl olau arobryn Cymru yn ôl ac mae tocynnau ar werth nawr.
Image
Bydd ymweliad â Phad Sblasio Parc Fictoria ar ddiwrnod heulog yn uchel ar restr ddymuniadau llawer o blant yr haf hwn, ond i rai plant sydd ag anghenion ychwanegol mae poblogrwydd y cyfleuster, hyd yma, wedi ei gwneud yn anodd ei fwynhau.
Image
Mae grŵp o ddeiliaid rhandiroedd yn un o faestrefi Caerdydd wedi troi tir gwastraff yn ddarpar werddon diolch i fisoedd o waith caled... a haelioni cwmni deunyddiau adeiladu.
Image
Mae 83 o eiddo gwag yng Nghaerdydd wedi cael eu hadfer i’w defnyddio eto ers mis Ebrill 2021, gyda chymorth drwy bolisi cartrefi gwag y Cyngor.
Image
Fel y dywedodd Shakespeare (bron): "Cerddoriaeth a bwyd... beth sydd ddim i'w garu?" Wel, wrth i Ŵyl Bwyd a Diod boblogaidd Caerdydd ddychwelyd i Roald Dahl Plass y penwythnos nesaf am y tro cyntaf ers y pandemig, mae digon o'r ddau ar gael.
Image
Bydd 'Taith laser hypnotig' ac 'orb epig symudliw' ymhlith atyniadau newydd sbon i wefreiddio ymwelwyr adeg y Nadolig ym Mharc Bute 2022
Image
Mae RSPCA Cymru yn apelio am wybodaeth ar ôl i gi chow strae gael ei ganfod yng Nghaerdydd. Mae croen y ci mewn cyflwr gwael iawn.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: manylion am gau ffyrdd ar gyfer digwyddiad yn Stadiwm Principality ddydd Iau; y diweddaraf am gymorth costau byw yn ôl disgresiwn; a'n hofferyn ar-lein sy'n helpu gofalwyr.
Image
Bydd Rammstein yn perfformio yn Stadiwm Principality ddydd Iau 30 Mehefin ac i hwyluso'r digwyddiad hwn, caiff ffyrdd canol y ddinas eu cau rhwng 4.30pm a 12.30am
Image
Gyda phrisiau petrol yn cyrraedd £2 y litr, rhagwelir y bydd chwyddiant bwyd yn cyrraedd y lefel uchaf ers 20 mlynedd o 11% yr haf hwn a biliau nwy a thrydan yn cynyddu, mae'r DU yn wynebu argyfwng costau byw.
Image
Cyngor Caerdydd yn lansio offeryn ar-lein newydd ar gyfer y gymuned gofal; Argaeledd band eang yng Nghaerdydd yn elwa o hwb o £7.7m; Helpu pobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol i gael eu cyflogi'n llwyddiannus; Caerdydd yw'r ddinas gyntaf yng...
Image
Mae gan aelod mwyaf newydd Cyngor Caerdydd gyfoeth o wybodaeth ar flaen ei fysedd ac mae e ar ddyletswydd 24 awr y dydd, yn barod i helpu pobl mwyaf agored i niwed y ddinas, eu teuluoedd a'u gofalwyr