Datganiadau Diweddaraf

Image
🗞️Y newyddion gennym ni ➡️sesiynau Pad Sblasio wedi'u teilwra ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol ➡️y diweddaraf am gymorth costau byw yn ôl disgresiwn ➡️thocynnau'n mynd ar werth wrth i lwybr goleuadau Nadolig mwyaf Cymru ddychwelyd i Gaerdydd...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: sesiynau hamddenol newydd yn y Pad Sblasio; gartrefi gwag wedi cael eu hadfer hon i'w defnyddio eto; a mae gŵyl olau arobryn Cymru yn ôl ac mae tocynnau ar werth nawr.
Image
Mae 83 o eiddo gwag yng Nghaerdydd wedi cael eu hadfer i’w defnyddio eto ers mis Ebrill 2021, gyda chymorth drwy bolisi cartrefi gwag y Cyngor.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: manylion am gau ffyrdd ar gyfer digwyddiad yn Stadiwm Principality ddydd Iau; y diweddaraf am gymorth costau byw yn ôl disgresiwn; a'n hofferyn ar-lein sy'n helpu gofalwyr.
Image
Cyngor Caerdydd yn lansio offeryn ar-lein newydd ar gyfer y gymuned gofal; Argaeledd band eang yng Nghaerdydd yn elwa o hwb o £7.7m; Helpu pobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol i gael eu cyflogi'n llwyddiannus; Caerdydd yw'r ddinas gyntaf yng...
Image
Dyma'r diweddaraf, yn cynnwys: helpu pobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol i gael eu cyflogi'n llwyddiannus; band eang yng Nghaerdydd yn elwa o hwb; a Caerdydd yw'r ddinas gyntaf yng Nghymru i gael ei henwi'n Ddinas Goed y Byd.
Image
Dyma'r diweddaraf, yn cynnwys: lansio Diwrnod Gyda'n Gilydd Caerdydd yfory, yn cefnogi amrywiaeth a chynhwysiant; cyhoeddi rhagor o Ysgolion Noddfa yn ystod Wythnos Ffoaduriaid 2022; a threfnwyr Cwpan y Byd Rygbi'r Gynghrair yn anrhydeddu ‘Sully'.
Image
Cyngor Caerdydd yn helpu miloedd i ymdopi â chynnydd mewn costau byw; Diwrnod gyda'n Gilydd yng Nghaerdydd i gefnogi amrywiaeth a chynhwysiant; Y diweddaraf am Barc Grangemoor, a'c fwy
Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n ymdrin â: helpu i ymdopi â chostau byw sy'n cynyddu; diweddariad ar y gwaith ym Mharc Grangemoor; mae'r ymgynghoriad ar Gampws y Tyllgoed bellah ar agor; a manylion am ddiwrnod agored Fferm y Goedwig yfory.
Image
Y diweddaraf gennym ni: cau ffyrdd a chyngor teithio ar gyfer cyngherddau Stereophonics a Tom Jones; wirfoddolwyr i ddod yn fodelau rôl cadarnhaol i blant a phobl ifanc; a Blodau Haul y ddinas yn blodeuo gyda gofal a sylw Jane.
Image
Roedd cerddoriaeth, dawnsio ac ymdeimlad o ddathlu yn llenwi tiroedd Castell Caerdydd heddiw mewn digwyddiad arbennig i nodi Caerdydd yn ymuno â Rhwydwaith Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Dinasoedd a Chymunedau o Gyfleoedd i’r Henoed.
Image
Cynhelir sesiwn galw heibio arbennig i ofalwyr, a gynhelir gan Carers UK, yn Hyb Rhydypennau ddydd Iau 9 Mehefin.
Image
Mae Gwasanaethau Plant Caerdydd yn chwilio am wirfoddolwyr i ddod yn fodelau rôl cadarnhaol i blant a phobl ifanc yn y ddinas.
Image
Y newyddion gennym ni ➡️Parc Maendy (Gelligaer Street) yn ailagor ar ôl cynnal gwelliannau mawr ➡️Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd yn dychwelyd ➡️Liam Gallagher i chwarae ar Bentir Alexandra ym Mae Caerdydd, a’c fwy.
Image
Y diweddaraf gennym ni: Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd yn dychwelyd; cynllun cartrefi uwch-dechnoleg ar gyfer y dyfodol yn ennill gwobr Brydeinig nodedig; a parc yn ailagor ar ôl cynnal gwelliannau mawr.
Image
Yng Nghyfarfod Blynyddol Cyngor Caerdydd ddoe, etholwyd yr Arweinydd ac aelodau'r Cabinet