Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cyngor teithio ar gyfer cyngerdd Pink yn Stadiwm Principality; Cynlluniau i fynd i'r afael â'r niferoedd isel sy'n cymryd rhan mewn nofio; Cyhoeddi adroddiadau arolygu Ysgol Tredelerch ac Feithrin Grangetown
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Dyma’ch diweddariad dydd Gwener; Gwasanaeth Coffa Babanod; Ymgynghoriad newydd i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb yng Nghaerdydd; Estyn yn cydnabod sêr disglair Ysgol Gynradd Birchgrove; Gardd newydd...
Image
Dyma’ch diweddariad dydd Mawrth: Dysgu ymarferol ar safle dymchwel Tŷ Glas; Twf y Gymraeg yng ngweithlu'r Cyngor; Ysgol Uwchradd Cathays yn ennill Debate Mate 2024; Ysgol Uwchradd Woodlands yn ennill cystadleuaeth Esports Minecraft
Image
Yr Arglwydd Faer Newydd yn dewis banc bwyd i elwa o'i blwyddyn yn y swydd; Cynlluniau newydd i fynd i'r afael â heriau brys a phwysig o ran tai; Gerddi Clare i elwa ar fuddsoddiad; Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd yn chwilio am aelodau newydd
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi dogfen ymgynghori gynhwysfawr newydd yn amlinellu sut mae'n bwriadu mynd i'r afael ag anghydraddoldeb yn y ddinas dros y pedair blynedd nesaf.
Image
Bydd gardd gymunedol, ardal ymarfer corff a man cymdeithasol newydd yn cael eu cyflwyno i Erddi Clare yng Nglan-yr-afon, ochr yn ochr â phlannu dolydd, ac amrywiaeth o welliannau eraill.
Image
Mae'r Cynghorydd Jane Henshaw wedi ymgymryd yn swyddogol â'i rôl fel Arglwydd Faer newydd Caerdydd.
Image
Mae'r argyfwng tai yng Nghaerdydd yn parhau ac mae'r angen am dai fforddiadwy mwy parhaol a rhai dros dro yn parhau i fod yn fater brys a dybryd.
Image
Canllaw newydd i helpu i leihau'r risg o ddementia; Arglwydd Faer Caerdydd yn myfyrio ar flwyddyn 'brysur a hyfryd' yn y swydd; Gofalwr maeth o Gaerdydd yn rhannu rysáit teuluol mewn llyfr coginio sydd â chefnogaeth gan enwogion; ac fwy
Image
Gyda thua 270 o ymrwymiadau swyddogol wedi’u cyflawni, gan gynnwys seremonïau plannu coed, codi arian i elusennau, saliwtiau Brenhinol ac ymweliadau ysgol, all neb ddweud bod Bablin Molik wedi treulio'r flwyddyn ddiwethaf fel Arglwydd Faer Caerdydd yn ll
Image
Twf addawol y Gymraeg yng ngweithlu'r Cyngor; Darganfyddwch eich Robinson Crusoe mewnol gydag ymweliad ag Ynys Echni; Canllaw newydd i helpu i leihau'r risg o ddementia; Cymorth grant i wella adeiladau cymunedol; ac fwy
Image
Mae nifer y staff sydd â sgiliau Cymraeg sy'n gweithio i Gyngor Caerdydd wedi cynyddu mwy na thraean yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Image
Cymorth grant i wella adeiladau cymunedol; Llwybr newydd yn archwilio hanes Camlas Gyflenwi'r Dociau Caerdydd; Golau gwyrdd i gynlluniau Ysgol Uwchradd Willows newydd; Cerflun Torwyr Cod y Byd Rygbi yn ennill Gwobr Treftadaeth Chwaraeon
Image
Mae adnodd newydd i helpu preswylwyr yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i ddeall sut i leihau eu tebygolrwydd o ddatblygu dementia wedi cael ei lansio heddiw, yn ystod Wythnos Gweithredu ar Ddementia.
Image
Gwahoddir ceisiadau nawr am arian grant i gefnogi sefydliadau cymunedol y sector gwirfoddol i wella eu hadeiladau cymunedol.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Cynllun gweithredu Trelái a Chaerau a gynlluniwyd gan y gymuned; Strategaeth fuddsoddi newydd ar gyfer ysgolion Caerdydd; Adolygiad Amddiffyn Plant yn nodi cryfderau; Y Cyngor yn helpu clwb criced