Datganiadau Diweddaraf

Image
Croeso i'n newyddion diweddaraf, yn cynnwys: cymerwch ofal ychwanegol yn y gwres llethol; mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn apelio am roddwyr; a llwyddiant yng Ngemau'r Gymanwlad i Owain o Gaerdydd.
Image
Dyma ddiweddariad sy'n cynnwys: digwyddiad lles a chyfranogiad i bobl ifanc 11 - 25 oed ym Mharc Bute yfory; cau ffyrdd a chyngor ar deithio i'r digwyddiadau yng Nghaerdydd ar y Sul; a disgyblion yn cael eu "gwerthfawrogi'n fawr" mewn canolfan addysg.
Image
Bydd Speedway yn cael ei gynnal yn Stadiwm Principality; Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn herio Birmingham City yn Stadiwm Dinas Caerdydd a’r Tân Cymreig yn chwarae Birmingham Phoenix...
Image
Disgyblion yn cael eu gwerthfawrogi yng nghanolfan addysg Caerdydd; Angen Gwarcheidwaid Coed i helpu i ofalu am goed sychedig Caerdydd; Datganiad ar y cyd - Cystadleuaeth Cân Eurovision 2023; Mae Canolfan Microsoft Llundain yn cynnal ymweliad gan bobl...
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: angen Gwarcheidwaid Coed i helpu i ofalu am goed sychedig Caerdydd; dros 40 mlynedd o gyfnewid ieuenctid gyda Stuttgart; mae Canolfan Microsoft Llundain yn cynnal ymweliad gan bobl ifanc Caerdydd; a y Grŵp..
Image
Mae adroddiad ar safonau yn Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) Bryn Y Deryn yng Nghaerdydd wedi darganfod bod staff wedi creu "amgylchedd dysgu braf llawn anogaeth” lle mae disgyblion yn teimlo eu bod “yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr".
Image
Diolch i’r llu o wirfoddolwyr parod, mae 20,000 o goed newydd wedi cael eu plannu yng Nghaerdydd ers yr hydref diwethaf fel rhan o raglen eang iawn i blannu coed gyda'r nod o gefnogi bioamrywiaeth a chynyddu canopi coed y ddinas o 18.9% i 25%
Image
Ers y cadarnhad y byddai'r DU yn cynnal Cystadleuaeth Cân Eurovision 2023, mae Cyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru a Stadiwm Principality wedi bod yn gweithio ar gyflymder i sefydlu dichonoldeb cais i gynnal y digwyddiad ym mhrifddinas Cymru.
Image
Mae 10 o bobl ifanc o bob cwr o Gaerdydd wedi cael gwahoddiad i Ganolfan Microsoft yn Llundain.
Image
Mae pobl ifanc sy'n defnyddio Gwasanaeth Ieuenctid Gogledd Trelái a darpariaeth Gwasanaethau Ieuenctid ehangach Caerdydd, wedi cychwyn ar eu cyfnewid ieuenctid gyda Chanolfan Ieuenctid Stamheim yn Stuttgart am 41fed tro.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: Uwchradd Willows yw'r ysgol uwchradd gyntaf yng Nghaerdydd i dderbyn dyfarniad pwysig UNICEF UK; arolygiad yn cymeradwyo Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Caerdydd; a grantiau ar gael nawr i fyfyrwyr sydd...
Image
Mae Ysgol Uwchradd Willows wedi derbyn Dyfarniad Arian Ysgolion sy'n Parchu Hawliau (DYPH) gan Bwyllgor UNICEF yn y DU, am ei hymrwymiad at hyrwyddo a gwireddu hawliau plant ac annog oedolion, plant a phobl ifanc i barchu hawliau pobl eraill yn yr ysgol.
Image
Mae adroddiad swyddogol newydd ar safonau yng Ngwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid (GCI) Caerdydd wedi nodi gwelliannau sylweddol mewn sawl maes.
Image
Dyfarniad ‘arbennig o gadarnhaol' i ysgol gynradd Gymraeg; Gwnaeth ysgol gynradd yng Nghaerdydd 'gynnydd trawiadol', medd Estyn; Caerdydd i elwa o fentrau Strydoedd Diogelach newydd gwerth £750k; Anrhydeddu'r Cyngor am ymrwymiad i bersonél y Lluoedd...
Image
Croeso i'n newyddion diweddaraf, yn cynnwys: Caerdydd i elwa o fentrau Strydoedd Diogelach newydd gwerth £750k; gwnaeth ysgol gynradd yng Nghaerdydd 'gynnydd trawiadol', medd Estyn; a allwch chi wneud addewid i helpu i ddenu gwenyn i Gaerdydd?
Image
Mae arolygwyr ysgolion wedi canmol ysgol gynradd Gymraeg yng Nghaerdydd fel "cymuned ddysgu lwyddiannus sy'n dathlu Cymreictod, amrywiaeth a chyflawniad y disgyblion yn arbennig o dda."