Back
Llythyr Cyfeillgarwch Nantes - Caerdydd

Llythyr Cyfeillgarwch Nantes - Caerdydd

 

Mae Caerdydd wedi ysgrifennu llythyr ynghyd â dinas Frengig Nantes i ddathlu eu cyfeillgarwch a'u statws dinas gefell ar drothwy Brecsit.

 

 

Fel Dinas Caerdydd a Dinas Nantes, dymunwn ail-gadarnhau cyfeillgarwch ac ymrwymiad ein dinasoedd i statws ein dwy ddinas.

 

Gyda'n gilydd rydym yn ddinasyddion Cymru a Ffrainc, ac yn ddinasyddion Ewrop.

 

Mae ein dwy ddinas wedi gefeillio ers 24 Chwefror 1964 ond dechreuodd ein cyfeillgarwch ymhell cyn hynny, mae gan Siambr Fasnach Nantes gofnodion am fasnach glo a phren gyda Chaerdydd mor bell yn ôl â 1729.

 

Mae ein perthynas wedi tyfu a datblygu ers hynny gyda nifer o gyfnewidfeydd ysgol, ieuenctid a chwaraeon rhwng ein dinasoedd, yn ogystal â masnach barhaus.

 

Ni fydd Brexit yn newid hyn, na chwaith yn atal y cyfnewidiadau ieuenctid, chwaraeon a diwylliannol sy'n digwydd rhwng ein dinasoedd.

 

Hir oes i Nantes a Chaerdydd!

 

Lettre ouverte d’amitié Nantes-Cardiff

 

En tant que Ville de Nantes et Ville de Cardiff, nous souhaitons réaffirmer l'amitié et l'engagement de nos villes à l'égard de notre statut de ville jumelle.

 

Ensemble, nous sommes citoyens gallois, français, et citoyens européens.

Nos deux villes sont officiellement jumelées depuis le 24 février 1964. Mais notre amitié est née bien avant : ainsi la Chambre de commerce de Nantes relate les échanges avec Cardiff pour le commerce du charbon et du bois dès 1729.

 

Nos relations se sont depuis développées avec de nombreux projets scolaires, sportifs et de jeunes entre nos villes, et les échanges commerciaux perdurent.

 

Le Brexit ne changera rien à cela et n'empêchera pas les échanges de jeunes, sportifs et culturels entre nos villes.

Image result for cardiff council transparent logoImage result for ville de nantes logoLongue vie au jumelage Nantes-Cardiff !