Back
Ymgyrch Torwyr Cod y Byd Rygbi Bae Caerdydd yn cael cefnogaeth y Llefarydd

05/11/20 

Mae'r ymgyrch i nodi llwyddiannau Torwyr Cod Rygbi Bae Caerdydd wedi denu cefnogaeth y cyhoedd gan Lefarydd Tŷ'r Cyffredin, y Gwir Anrhydeddus Syr Lindsay Hoyle AS. 

Dan yr arwyddair ‘Un Tîm, Un Ddynoliaeth: Anrhydeddu Torwyr Cod y Byd Rygbi Bae Caerdydd'. Nod yr ymgyrch yw anfarwoli rhai o arwyr chwaraeon mwyaf y wlad mewn gwaith celf parhaol sydd wedi'i ddylunio i sicrhau nad anghofir eu hanesion, na stori'r gymuned amlddiwylliannol falch a bywiog a helpodd i'w meithrin.

Mewn llythyr at Stephen Doughty, AS De Caerdydd a Phenarth, ysgrifennodd Syr Hoyle:  "Mae'n bleser gennyf ysgrifennu i gefnogi'r ymgyrch i gydnabod arwyr rygbi Cymru a newidiodd god rygbi'r undeb am rygbi'r gynghrair."

Cyfyngodd panel o arbenigwyr y rhai a fyddai'n cael eu cydnabod i restr o 13, nifer y chwaraewyr sydd mewn tîm Rygbi'r Gynghrair. Magwyd pob un o fewn radiws o dair milltir i Fae Caerdydd.

Ychwanegodd Syr Hoyle: "Mae'n wirioneddol ryfeddol bod ardal Bae Caerdydd wedi cynhyrchu cynifer o chwaraewyr talentog a gyflawnodd bob anrhydedd sydd bosibl, diolch i'w penderfyniad ysbrydoledig i newid cod, yn y gamp 13 bob ochr. Mae cymuned rygbi'r gynghrair, yn gwbl briodol, wedi anfarwoli llawer o'r chwaraewyr megis Clive Sullivan, Billy Boston, Colin Dixon, Roy Francis, Jim Sullivan a Johnny Freeman i enwi dim ond rhai. Yn achos Clive Sullivan, nid yn unig y cafodd lwyddiant sylweddol gartref ond, yn bwysicach, ef oedd y chwaraewr du cyntaf i fod yn gapten ar unrhyw dîm chwaraeon Prydeinig, gan sgorio cais bythgofiadwy ar hyd yr holl gae i helpu Prydain Fawr i ennill Cwpan y Byd 1972! Mae'r stori hon yn wir yn chwedlonol ym maes chwaraeon Prydain. Fodd bynnag, ar y pryd, y tu allan i gylchoedd rygbi'r gynghrair, prin câi hyn ei gydnabod.

"Rwy'n llwyr gefnogi'r ymgyrch i roi cydnabyddiaeth i torwyr cod ar ffurf cerflun. Rwy'n siŵr y bydd yr ymgyrch yn cael llawer iawn o gefnogaeth, nid yn unig yn ne Cymru ond ledled y DU ac yn sicrhau bod y cerddi chwaraeon o'r ardal arbennig iawn hon yn cael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu."

I ddarllen mwy am 'Un Tîm, Un Ddynoliaeth: Anrhydeddu Torwyr Cod Rygbi Bae Caerdydd' ac i gael gwybod sut mae cefnogi'r ymgyrch, ewch i  www.torwyrcodybydrygbi.co.uk

#TorwyrCodyBydRygbi