Back
Mae'n bosibl y bydd rhywfaint o darfu ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yr wythnos hon

30/12/20

Yn anffodus, oherwydd faint o wastraff ac ailgylchu a gyflwynir, a materion argaeledd staff yn ymwneud â'r pandemig presennol, efallai na fyddwn yn gallu casglu'r holl wastraff ar eich diwrnod casglu yr wythnos hon.

Parhewch i gyflwyno'ch gwastraff erbyn 6am ar y diwrnod casglu. Fodd bynnag, os na chesglir eich gwastraff erbyn 10pm, gadewch ef allan fel y gallwn ddod yn ôl atoch. Byddwn yn dychwelyd i gasglu'r gwastraff cyn gynted â phosibl, ac yn anelu at gasglu o fewn 48 awr i'r dyddiad casglu a drefnwyd.

Diolch am eich amynedd a'ch dealltwriaeth ar hyn o bryd.