Back
Diweddariad COVID-19: 30 Rhagfyr

Mae Rhybudd Coronafeirws Lefel 4 ar draws Cymru, mae'r coronafeirws ar lefel uchel iawn.

Arhoswch gartref I achub bywydau a diogelu Cymru, gyda'n gilydd.

I gael y diweddaraf am COVID-19 yng Nghymru ewch i  www.llyw.cymru/coronafeirws

#CadwchGaerdyddYnDdiogel

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (19 Rhagfyr - 25 Rhagfyr)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

(https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary) 

Mae'r data'n gywir ar:

29 Rhagfyr 2020, 09:00

 

Achosion: 1,746

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 475.9 (Cymru: 436.4 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 9,349

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 2,548.1

Cyfran bositif: 18.7% (Cymru: 20.3% cyfran bositif)