Back
Cau'r Man Troi ar ben Ffordd Churchill hyd at Stryd Ogleddol Edward

 

Bydd rhan ogleddol Ffordd Churchill ar gau ddydd Llun 11 Ionawr am hyd at dair wythnos fel y gellir cynnal asesiadau ymchwilio tir o dan y ffordd, fel rhan o'r cynllun arfaethedig i ailagor camlas gyflenwi'r dociau.

Bydd y ffordd ar gau i'r ddau gyfeiriad o 8am o'r gyffordd â Stryd Ogleddol Edward hyd at y man troi sy'n cwrdd â Heol y Frenhines.

Tra bydd Ffordd Churchill ar gau, bydd rhaid i weithredwyr bysus a thacsis ddargyfeirio i lawr Stryd Ogleddol Edward a bydd rhaid i fusnesau, cerbydau danfoniadau a brys gael at Heol y Frenhines drwy'r bolardiau, oddi ar Heol Casnewydd ac ymadael â Heol y Frenhines drwy Stryd y Castell.

Cynhelir mynediad i bob maes parcio oddi ar y stryd ar Stryd Ogleddol Edward.

Mae'r bwriad i ailagor camlas gyflenwi'r dociau yn rhan o gynllun newydd cyffrous a gyhoeddwyd cyn y Nadolig, a allai weld Boulevard de Nantes; Stuttgarter Strasse; Plas Dumfriesa Rhodfa'r Orsaf yn cael ei ailfodelu i ddisodli rhwydwaith ffyrdd 'hen ffasiwn'. Bydd hefyd yn gwella cysylltiadau cerdded a beicio rhwng y ganolfan ddinesig yn Neuadd y Ddinas, Stryd y Castell a chanol y ddinas.

Fel rhan o'r cynnig hwn, gellid adeiladu sgwâr cyhoeddus a gofod digwyddiadau newydd hefyd oddi ar Boulevard de Nantes a Ffordd y Brenin.

Cynhyrchwyd pecyn gwybodaeth a gwefan bwrpasol i roi gwybodaeth am gynllun Cwr y Gamlas ar gyfer trigolion lleol, busnesau ac aelodau o'r cyhoedd:    https://keepingcardiffmoving.co.uk/cy/project/dwyrain-canol-y-ddinas/

Churchill Way image