Back
Diweddariad COVID-19: 20 Ionawr

Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: niferoedd achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (09 Ionawr - 15 Ionawr); a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro Morgannwg.

Aros gartref
Achub bywydau
Diogelu'r GIG

Gyda'n gilydd byddwn yn Cadw Caerdydd yn Ddiogel

 

I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 yng Nghymru, ewch i
www.llyw.cymru/coronafeirws

 

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (09 Ionawr - 15 Ionawr)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

(https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary) 

Mae'r data'n gywir ar:

19 Ionawr 2021, 09:00

 

Achosion: 1,073

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 292.4 (Cymru: 284.8 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 5,776

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,574.3

Cyfran bositif: 18.6% (Cymru: 16.7% cyfran bositif)

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro - 20 Ionawr 2021

Hyd yn hyn mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi rhoi cyfanswm o29,183brechiad.

Y grwpiau blaenoriaeth yw:

Staff Cartrefi Gofal: 1,987

Preswylwyr Cartrefi Gofal: 746

80 oed ac yn hŷn: 3,842

Staff Gofal Iechyd: 15,084

Staff Gofal Cymdeithasol: 3,422

Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglen frechu yng Nghaerdydd ar  wefan Cyngor Caerdydd.

Cafwyd y data gan BIPCAF