Back
Diweddariad COVID-19: 1 Mawrth

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu:cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Aros gartref. Achub bywydau. Diogelu'r GIG. Gyda'n gilydd byddwn yn #CadwCaerdyddynDdiogel

I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 yng Nghymru, ewch i

www.llyw.cymru/coronafeirws

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 1 Mawrth

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn,yn y ddwy ardal awdurdod lleol:145,065.

 

Grwpiau Blaenoriaeth 5-7:

65-69: 12,936

Chyflwr Iechyd Sylfaenol: 6,477

60-64: 7,453

 

Cafwyd y data gan BIPCAF

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (18 Chwefror - 24 Chwefror)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Mae'r data'n gywir ar:

28 Chwefror 2021, 09:00

 

Achosion: 262

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 71.4 (Cymru: 64.0 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,799

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,035.4

Cyfran bositif: 6.9% (Cymru: 6.1% cyfran bositif)