Back
Diweddariad ar gasgliadau Gwastraff 24/03/21

Erbyn hyn, mae'r newidiadau i'r trefniadau ar gyfer casgliadau gwastraff yn dechrau cael eu mewnosod ac mae bron yr holl wastraff cyffredinol, bagiau gwyrdd a gwastraff bwyd yn cael ei gasglu ar y diwrnod casglu a amserlennir.

Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae gennym 22 o yrywyr yn absennol oherwydd salwch, ac mae rhai'n hunanwachod, ac o ganlyniad rydym wedi penderfynu dargyfeirio rhai criwiau i ffwrdd o gasgliadau gwastraff yr ardd, sy'n golygu y caiff casgliadau gwastraff yr ardd eu hoedi.

Gadewch eich gwastraff gardd allan i'w gasglu a byddwn yn dal i fyny cyn gynted ag y bo modd. Hefyd bu rhywfaint o oedi gyda chasgliadau swmpus a chasgliadau hylendid ac eto gofynnwn eich bod yn gadael y gwastraff hwn allan i'w gasglu.Diolch am eich amynedd ac am ddeall.