Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 12 Mai

Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 12 Mai

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 12 Mai

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  425,444 (Dos 1: 307,656 Dos 2:  117,769)

 

 • 80 a throsodd: 21,089 / 94.2% (Dos 1) 19,524 / 87.2% (Dos 2)
 • 75-79: 15,092 / 95.8% (Dos 1) 14,111 / 89% (Dos 2)
 • 70-74: 21,444 / 95.2% (Dos 1) 20,592 / 91.4% (Dos 2)
 • 65-69: 21,661 / 92.9% (Dos 1) 12,457 / 53.4% (Dos 2)
 • 60-64: 25,743 / 91.2% (Dos 1) 13,619 / 48.3% (Dos 2)
 • 55-59: 28,940 / 89% (Dos 1) 6,383 / 19.6% (Dos 2)
 • 50-54: 28,384 / 86.1% (Dos 1) 5,777 / 17.5% (Dos 2)
 • 40-49: 52,491 / 77.9% (Dos 1) 9,454 / 14% (Dos 2)
 • 30-39: 49,059 / 62.4% (Dos 1) 8,498 / 10.8% (Dos 2)
 • 18-29: 43,386 / 44.3%(Dos 1) 8,415 / 8.6% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,014 / 97.8% (Dos 1) 1,886 / 91.6% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,216 / 92.6% (Dos 1) 9,960 / 82.2% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 44,096 / 87% (Dos 1) 5,610 / 11.1% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (01 Mai - 07 Mai)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

11 Mai 2021, 09:00

 

Achosion: 55

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 15.0 (Cymru: 8.9 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,413

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 930.2

Cyfran bositif: 1.6% (Cymru: 0.9% cyfran bositif)