Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 17 Mai

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 17 Mai

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  442,729 (Dos 1: 319,236 Dos 2:  123,475)

 

 • 80 a throsodd: 21,062 / 94.2% (Dos 1) 19,656 / 88% (Dos 2)
 • 75-79: 15,092 / 95.8% (Dos 1) 14,313 / 90.9% (Dos 2)
 • 70-74: 21,455 / 95.3% (Dos 1) 20,706 / 92% (Dos 2)
 • 65-69: 21,692 / 93% (Dos 1) 15,904 / 68.2% (Dos 2)
 • 60-64: 25,767 / 91.3% (Dos 1) 15,082 / 53.5% (Dos 2)
 • 55-59: 28,971 / 89% (Dos 1) 6,600 / 20.3% (Dos 2)
 • 50-54: 28,424 / 86.2% (Dos 1) 5,869 / 17.8% (Dos 2)
 • 40-49: 52,765 / 78.3% (Dos 1) 9,602 / 14.3% (Dos 2)
 • 30-39: 51,947 / 66% (Dos 1) 8,618 / 10.9% (Dos 2)
 • 18-29: 51,541 / 52.3% (Dos 1) 8,526 / 8.7% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,002 / 97.8% (Dos 1) 1,888 / 92.2% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,234 / 92.7% (Dos 1) 10,054 / 83% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 44,327 / 87.2% (Dos 1) 6,516 / 12.8% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (06 Mai - 12 Mai)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

16 Mai 2021, 09:00

 

Achosion: 84

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 22.9 (Cymru: 10.2 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 4,247

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,157.5

Cyfran bositif: 2.0% (Cymru: 1.0% cyfran bositif)