Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 20 Mai

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 20 Mai

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  454,330 (Dos 1: 325,270 Dos 2:  129,041)

 

 • 80 a throsodd: 21,061 / 94.3% (Dos 1) 19,834 / 88.8% (Dos 2)
 • 75-79: 15,094 / 95.9% (Dos 1) 14,385 / 91.4% (Dos 2)
 • 70-74: 21,453 / 95.3% (Dos 1) 20,771 / 92.3% (Dos 2)
 • 65-69: 21,777 / 93.3% (Dos 1) 17,666 / 75.7% (Dos 2)
 • 60-64: 25,779 / 91.4% (Dos 1) 17,678 / 62.7% (Dos 2)
 • 55-59: 28,989 / 89.1% (Dos 1) 7,062 / 21.7% (Dos 2)
 • 50-54: 28,460 / 86.3% (Dos 1) 5,964 / 18.1% (Dos 2)
 • 40-49: 53,003 / 78.6% (Dos 1) 9,728 / 14.4% (Dos 2)
 • 30-39: 53,376 / 67.7% (Dos 1) 8,746 / 11.1% (Dos 2)
 • 18-29: 55,610 / 56.3% (Dos 1) 8,651 / 8.8% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,002 / 97.8% (Dos 1) 1,894 / 92.6% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,242 / 92.8% (Dos 1) 10,152 / 83.8% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 44,430 / 87.4% (Dos 1) 9,422 / 18.5% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (09 Mai - 15 Mai)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

19 Mai 2021, 09:00

 

Achosion: 65

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 17.7 (Cymru: 9.4achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 4,023

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,096.5

Cyfran bositif: 1.6% (Cymru: 1.0% cyfran bositif)