Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 21 Mai

Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 21 Mai

Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu:  cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; yn croesawu mwy o gwsmeriaid yn ôl i hybiau a llyfrgelloedd; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 21 Mai

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  457,858 (Dos 1: 327,250 Dos 2:  130,590)

 

 • 80 a throsodd: 21,065 / 94.3% (Dos 1) 19,872 / 89% (Dos 2)
 • 75-79: 15,094 / 95.9% (Dos 1) 14,402 / 91.5% (Dos 2)
 • 70-74: 21,450 / 95.3% (Dos 1) 20,784 / 92.3% (Dos 2)
 • 65-69: 21,779 / 93.3% (Dos 1) 17,937 / 76.9% (Dos 2)
 • 60-64: 25,787 / 91.4% (Dos 1) 17,984 / 63.7% (Dos 2)
 • 55-59: 28,991 / 89.1% (Dos 1) 7,811 / 24% (Dos 2)
 • 50-54: 28,466 / 86.3% (Dos 1) 6,005 / 18.2% (Dos 2)
 • 40-49: 53,052 / 78.7% (Dos 1) 9,781 / 14.5% (Dos 2)
 • 30-39: 53,835 / 68.2% (Dos 1) 8,786 / 11.1% (Dos 2)
 • 18-29: 56,989 / 57.6% (Dos 1) 8,693 / 8.8% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,001 / 97.9% (Dos 1) 1,897 / 92.8% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,242 / 92.8% (Dos 1) 10,168 / 83.9% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 44,503 / 87.5% (Dos 1) 10,442 / 20.5% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Yn croesawu mwy o gwsmeriaid yn ôl i hybiau a llyfrgelloedd

Bydd gweithgareddau grŵp dan do ac awyr agored yn dechrau cael eu cynnal eto mewn hybiau a llyfrgelloedd ar draws y ddinas o'r wythnos nesaf ymlaen.

Bydd digwyddiadau a gweithgareddau wyneb yn wyneb covid-ddiogel yn cael eu hailgyflwyno o ddydd Llun, 24 Mai fesul cam, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Bydd y cynnydd mewn gwasanaethau yn cynnwys digwyddiadau cymunedol awyr agored a dan do, gweithgareddau hamdden a grwpiau i blant.  Bydd digwyddiadau i gefnogi iechyd a lles preswylwyr, fel Caffis Dementia, grwpiau garddio, boreau coffi cymdeithasol a sesiynau atgofion chwaraeon hefyd yn ailddechrau.

Bydd gwybodaeth am yr holl weithgareddau a sesiynau ar gael ar wefan Digwyddiadau'r Hyb yn  www.hybiaucaerdydd.co.uk  a bydd angen i unrhyw un sy'n dymuno mynychu digwyddiadau archebu eu lle ymlaen llaw drwy ffonio'r Llinell Gyngor ar 029 2087 1071 neu e-bostio  hybcynghori@caerdydd.gov.uk

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau, y Cynghorydd Lynda Thorne: "Mae ein gwasanaeth Hybiau a Llyfrgelloedd wedi gwneud gwaith aruthrol yn darparu gwasanaethau hanfodol i gwsmeriaid dros y 14 mis diwethaf a nawr, gan fod cyfyngiadau'n lleddfu a mwy o wasanaethau ar draws y ddinas yn cael eu hailgyflwyno, rydym yn falch iawn o fod mewn sefyllfa i gynnig gweithgareddau a digwyddiadau wyneb yn wyneb i gwsmeriaid unwaith eto.

"Mae gwasanaethau digidol a ffyrdd o gadw pobl mewn cysylltiad wedi bod yn holl bwysig drwy gydol y pandemig a byddwn yn dal i ddefnyddio'r dulliau hyn, ond rydym yn gwybod i lawer, nid oes unrhyw beth yn gallu cymryd lle rhyngweithio wyneb yn wyneb a gobeithiwn y bydd iechyd a lles pobl yn cael hwb drwy gymryd rhan yn ein gweithgareddau cymunedol unwaith eto."

Bydd cyfleoedd gwirfoddoli, sy'n darparu llwybr rhagorol i mewn i waith ac sy'n gallu gwella iechyd a lles pobl, yn cael eu hailgyflwyno o fewn gwasanaethau'r Cyngor drwy ddull cam wrth gam yr haf hwn gan ddechrau gyda gwirfoddoli cynhwysiant digidol yn Hyb y Llyfrgell Ganolog y mis nesaf gan ehangu i fwy o wasanaethau fel y bo'n briodol.

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (10 Mai - 16 Mai)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

20 Mai 2021, 09:00

 

Achosion: 66

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 18.0 (Cymru: 9.5 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,889

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,060.0

Cyfran bositif: 1.7% (Cymru: 1.0% cyfran bositif)