Back
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 8 Mehefin

08/06/21


Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 8 Mehefin

 

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol518,124 (Dos 1:346,669  Dos 2:171,444)

 

 • 80 a throsodd:20,987 / 94.3%  (Dos 1)20,011 / 90%  (Dos 2)
 • 75-79:15,093 / 95.9% (Dos 1)14,572 / 92.6% (Dos 2)
 • 70-74:21,460 / 95.4% (Dos 1)21,044 / 93.5%(Dos 2)
 • 65-69:21,821 / 93.6% (Dos 1)20,629 / 88.4% (Dos 2)
 • 60-64:  25,857 / 91.6%(Dos 1)24,410 / 86.5% (Dos 2)
 • 55-59:28,576 / 86.6%(Dos 1)12,446 / 37.7% (Dos 2)
 • 50-54:28,576 / 86.6%(Dos 1)12,446 / 37.7% (Dos 2)
 • 40-49:53,584 / 79.4% (Dos 1)16,402 / 24.3% (Dos 2)
 • 30-39:56,278 / 70.9% (Dos 1)11,827 / 14.9% (Dos 2)
 • 18-29:69,965 / 69.3%(Dos 1)11,322 / 11.2% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal:1,975 / 98% (Dos 1)  1,887 / 93.6%(Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed:11,270 / 93.2% (Dos 1) 10,586 / 87.5% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol:  45,419 / 88.2%(Dos 1)31,774 / 61.7%  ((Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (28Mai-3Mehefin)

 

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Mae'r data'n gywir ar:

7Mehefin 2021, 09:00

 

Achosion:41

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth:11.2(Cymru:10.4achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi:3,248

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth:885.2

Cyfran bositif:1.3%(Cymru:1.2%cyfran bositif)