Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 15 Mehefin

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 15 Mehefin

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  543,108 (Dos 1: 347,761 Dos 2:  195,292)

 

 • 80 a throsodd: 20,954 / 94.3% (Dos 1) 20,095 / 90.4% (Dos 2)
 • 75-79: 15,094 / 95.9% (Dos 1) 14,618 / 92.9% (Dos 2)
 • 70-74: 21,453 / 95.4% (Dos 1) 21,092 / 93.7% (Dos 2)
 • 65-69: 21,852 / 93.6% (Dos 1) 20,947 / 89.8% (Dos 2)
 • 60-64: 25,871 / 91.6% (Dos 1) 24,829 / 87.9% (Dos 2)
 • 55-59: 29,118 / 89.4% (Dos 1) 23,197 / 71.2% (Dos 2)
 • 50-54: 28,621 / 86.7% (Dos 1) 14,196 / 43% (Dos 2)
 • 40-49: 53,684 / 79.5% (Dos 1) 22,348 / 33.1% (Dos 2)
 • 30-39: 56,539 / 71.1% (Dos 1) 14,950 / 18.8% (Dos 2)
 • 18-29: 70,961 / 69.6% (Dos 1) 13,283 / 13.1% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 1,968 / 98.1% (Dos 1) 1,913 / 95.3% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,282 / 93.1% (Dos 1) 10,756 / 88.8% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 45,486 / 88.3% (Dos 1) 38,407 / 74.6% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (04 Mehefin - 10 Mehefin)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Mae'r data'n gywir ar:

14 Mehefin 2021, 09:00

 

Achosion: 67

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 18.3 (Cymru: 20.1 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,549

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 967.3

Cyfran bositif: 1.9% (Cymru: 2.0% cyfran bositif)