Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 23 Mehefin

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg.

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (12 Mehefin - 18 Mehefin)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

22 Mehefin 2021, 09:00

 

Achosion: 140

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 38.2 (Cymru: 32.2 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 4,090

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,114.7

Cyfran bositif: 3.4% (Cymru: 2.6% cyfran bositif)

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 23 Mehefin

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  575,035 (Dos 1: 350,029 Dos 2:  224,951)

 

 • 80 a throsodd: 20,955 / 94.5% (Dos 1) 20,196 / 91% (Dos 2)
 • 75-79: 15,105 / 96.1% (Dos 1) 14,691 / 93.5% (Dos 2)
 • 70-74: 21,474 / 95.5% (Dos 1) 21,218 / 94.3% (Dos 2)
 • 65-69: 21,911 / 93.9% (Dos 1) 21,194 / 90.8% (Dos 2)
 • 60-64: 25,976 / 92% (Dos 1) 25,329 / 89.7% (Dos 2)
 • 55-59: 29,234 / 89.8% (Dos 1) 28,025 / 86% (Dos 2)
 • 50-54: 28,786 / 87.2% (Dos 1) 26,862 / 81.3% (Dos 2)
 • 40-49: 54,100 / 80% (Dos 1) 32,322 / 47.8% (Dos 2)
 • 30-39: 57,373 / 72% (Dos 1) 19,469 / 24.4% (Dos 2)
 • 18-29: 73,085 / 71.7% (Dos 1) 16,164 / 15.8% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 1,960 / 98.2% (Dos 1) 1,916 / 96% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,328 / 93.6% (Dos 1) 10,964 / 90.6% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 45,715 / 88.8% (Dos 1) 42,164 / 81.9% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser