Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 28 Mehefin

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg.

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (17 Mehefin - 23 Mehefin)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

27 Mehefin 2021, 09:00

 

Achosion: 240

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 65.4 (Cymru: 53.1 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 5,005

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,364.1

Cyfran bositif: 4.8% (Cymru: 3.6% cyfran bositif)

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 28 Mehefin

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  595,206 (Dos 1: 351,344 Dos 2:  243,809)

 

 • 80 a throsodd: 20,940 / 94.5% (Dos 1) 20,214 / 91.2% (Dos 2)
 • 75-79: 15,106 / 96.1% (Dos 1) 14,711 / 93.6% (Dos 2)
 • 70-74: 21,473 / 95.5% (Dos 1) 21,224 / 94.4% (Dos 2)
 • 65-69: 21,920 / 93.9% (Dos 1) 21,248 / 91% (Dos 2)
 • 60-64: 25,980 / 92% (Dos 1) 25,380 / 89.9% (Dos 2)
 • 55-59: 29,243 / 89.8% (Dos 1) 28,247 / 86.7% (Dos 2)
 • 50-54: 28,814 / 87.2% (Dos 1) 27,359 / 82.8% (Dos 2)
 • 40-49: 54,218 / 80.2% (Dos 1) 43,323 / 64.1% (Dos 2)
 • 30-39: 57,657 / 72.4% (Dos 1) 24,572 / 30.8% (Dos 2)
 • 18-29: 73,832 / 72.2% (Dos 1) 17,914 / 17.5% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 1,959 / 98.2% (Dos 1) 1,919 / 96.2% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,328 / 93.6% (Dos 1) 10,997 / 90.9% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 45,777 / 88.9% (Dos 1) 42,643 / 82.8% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser