Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 29 Mehefin

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg.

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (18 Mehefin - 24 Mehefin)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

28 Mehefin 2021, 09:00

 

Achosion: 293

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 79.9 (Cymru: 58.7 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 5,188

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,414.0

Cyfran bositif: 5.6% (Cymru: 3.9% cyfran bositif)

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 29 Mehefin

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  599,267 (Dos 1: 351,447 Dos 2:  247,766)

 

 • 80 a throsodd: 20,934 / 94.5% (Dos 1) 20,227 / 91.3% (Dos 2)
 • 75-79: 15,106 / 96.1% (Dos 1) 14,717 / 93.6% (Dos 2)
 • 70-74: 21,472 / 95.5% (Dos 1) 21,226 / 94.4% (Dos 2)
 • 65-69: 21,920 / 93.9% (Dos 1) 21,284 / 91.2% (Dos 2)
 • 60-64: 25,981 / 92% (Dos 1) 25,389 / 89.9% (Dos 2)
 • 55-59: 29,245 / 89.8% (Dos 1) 28,277 / 86.8% (Dos 2)
 • 50-54: 28,818 / 87.3% (Dos 1) 27,419 / 83% (Dos 2)
 • 40-49: 54,239 / 80.2% (Dos 1) 45,056 / 66.6% (Dos 2)
 • 30-39: 57,694 / 72.4% (Dos 1) 26,287 / 33% (Dos 2)
 • 18-29: 73,972 / 72.4% (Dos 1) 18,305 / 17.9% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 1,958 / 98.2% (Dos 1) 1,920 / 96.3% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,333 / 93.7% (Dos 1) 11,004 / 90.9% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 45,779 / 88.9% (Dos 1) 42,695 / 82.9% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser