Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 30 Mehefin

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg.

 

Cofiwch: Dwylo. Wyneb. Gofod. Awyr iach.

#CadwCaerdyddYnDdiogel

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (19 Mehefin - 25 Mehefin)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

29 Mehefin 2021, 09:00

 

Achosion: 342

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 93.2 (Cymru: 64.8 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 5,416

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,476.1

Cyfran bositif: 6.3% (Cymru: 4.2% cyfran bositif)

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 30 Mehefin

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  603,580 (Dos 1: 351,563 Dos 2:  251,946)

 

 • 80 a throsodd: 20,930 / 94.5% (Dos 1) 20,229 / 91.3% (Dos 2)
 • 75-79: 15,105 / 96.1% (Dos 1) 14,720 / 93.7% (Dos 2)
 • 70-74: 21,472 / 95.5% (Dos 1) 21,233 / 94.4% (Dos 2)
 • 65-69: 21,924 / 93.9% (Dos 1) 21,305 / 91.3% (Dos 2)
 • 60-64: 25,983 / 92% (Dos 1) 25,409 / 90% (Dos 2)
 • 55-59: 29,249 / 89.8% (Dos 1) 28,315 / 87% (Dos 2)
 • 50-54: 28,822 / 87.3% (Dos 1) 27,493 / 83.2% (Dos 2)
 • 40-49: 54,264 / 80.2% (Dos 1) 46,516 / 68.8% (Dos 2)
 • 30-39: 57,742 / 72.5% (Dos 1) 28,491 / 35.8% (Dos 2)
 • 18-29: 74,031 / 72.4% (Dos 1) 18,696 / 18.3% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 1,957 / 98.2% (Dos 1) 1,919 / 96.3% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,334 / 93.7% (Dos 1) 11,007 / 91% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 45,793 / 88.9% (Dos 1) 42,798 / 83.1% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser