Back
Ynys Echni yn croesawu gwirfoddolwr rhyngwladol ar gyfer lleoliad blwyddyn gyntaf

03.12.2021

A picture containing grass, outdoor, sky, fieldDescription automatically generated

Y Diwrnod Gwirfoddoli Rhyngwladol hwn, dydd Sul 5 Rhagfyr, mae Ynys Echni yn dathlu eu lleoliad blwyddyn cyntaf gyda gwirfoddolwr newyddar yr ynys anghysbell, bum milltir oddi ar arfordir Caerdydd.

Gwahoddwyd gwirfoddolwyr ifanc rhwng 18 a 30 oed, o bob cwr o'r byd sydd â diddordeb ym bywyd gwyllt, addysg amgylcheddol, cadwraeth natur a hanes yr Ynys, i ymuno â'r rhaglen.

Mae gwirfoddolwr hirdymor cyntaf Ynys Echni, Pierre Court oFfrainc, bellach wedi cymryd preswylfa ar yr ynys gyda dau wirfoddolwr arall oFfraincaSbaena dylent gyrraedd ar 2022.

Bydd y gwirfoddolwyr yndod yn rhan o Brosiect Ynys Echni a gweithio'n agos gyda'r Warden a'r tîm i reoli a datblygu treftadaeth naturiol a diwylliannol Ynys Echni er budd addysgol a chyhoeddus. Bydd y tîm yn gweithio'n agos gyda'r gymuned leol a grwpiau cyfeillion.

Dywedodd Gwirfoddolwr, Pierre Court: "Roedd dewis Ynys Echni ar gyfer fy ngwirfoddoli yn gwneud synnwyr i mi ar sawl lefel. P'un ai ei lleoliad unigryw neu ei hawyrgylch braf, ymddengys mai Ynys Echni yn gyntaf ac yn bennaf oedd y lle perffaith i gymryd rhan mewn prosiect sy'n seiliedig ar gynaliadwyedd mewn byd lle nad yw cadwraeth amgylcheddol erioed wedi bod yn hollbwysig.

"Mae Ynys Echni hefyd yn enghraifft fyw o'r gwahanol bolisïau cyhoeddus a gynhaliwyd gan Gymru a'i phobl dros y degawdau diwethaf. Fel cenedl hynod o wyrdd a chynaliadwy, mae Cymru wedi cael tirweddau perffaith y mae angen eu gwarchod. At hynny, roedd y syniad o fod gydag ychydig o wirfoddolwyr eraill yn unig a warden hefyd yn cyflawni'r awydd a oedd gennyf am dawelwch a chymunedau bach cynaliadwy."

Parhaodd Pierre, "Rwyf bob amser wedi teimlo ymlyniad cryf at gadwraeth, bywyd gwyllt a natur yn gyffredinol. P'un a yw'n garddio, yn heicio neu'n dirlunio, mae gweithgareddau awyr agored wedi datgelu eu bod yn ddiddordebau mawr i mi dros y blynyddoedd diwethaf.

"Mae gwirfoddoli am flwyddyn lawn fel rhan o'r Corfflu Solidariaeth Ewropeaidd hefyd yn gyfle gwych i symud yn raddol i fasnach arall diolch i arbenigedd a chyngor y bobl o'm cwmpas yn ystod y prosiect hwn."

Dywedodd yr Arweinydd Tîm ar gyfer yr Amgylchedd, Dŵr Daear, Contractau, Cyswllt ac Ynys Echni, Natalie Taylor: "Mae gwirfoddoli wastad wedi bod wrth galon yr ynys, ac rydyn ni wedi croesawu cannoedd o wirfoddolwyr ar leoliadau 6 mis dros y blynyddoedd, ond mae bod yn rhan o'r rhaglen wirfoddoli ryngwladol hon yn rhywbeth cyffrous iawn.

"Mae'n bwysig i ni ein bod ni'n gallu cynnig cyfleoedd yn ehangach na'r DU yn unig ac rydyn ni'n gwybod y bydd rhannu sgiliau a diwylliant yn brofiad cyfoethog a gwerthfawr fydd o fudd i'r ynys a'r gwirfoddolwyr."

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Hamdden a Chwaraeon, y Cynghorydd Peter Bradbury:  "Rwy'n falch iawn o groesawu Pierre i Ynys Echni.

"Mae grym ein gwirfoddolwyr wedi bod yn arbennig o amlwg dros y 18 mis diwethaf felly mae'n wych eu cael yma, yn enwedig gyda'u profiad helaeth yn ogystal â dealltwriaeth o bwysigrwydd cynaliadwyedd a'r amgylchedd ar ein hynys unigryw.

"Rwy'n dymuno'r gorau iddynt yn eu lleoliadau ac yn gobeithio y byddant yn mwynhau popeth sydd gan Ynys Echni - a Chaerdydd - i'w gynnig."

Mae'r rhaglen, sy'n cael ei rhedeg gany Rhaglen Corfflu Solidariaeth Ewropeaidd o Gyllid yr UE ac a gydlynir gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru, yn gweithio gyda sefydliadau yng Nghymru a gwirfoddolwyr o bob cwr o'r byd i drefnu prosiectau sy'n dod â gwirfoddolwyr rhyngwladol a chymunedau Cymru at ei gilydd.

https://cardiffharbour.com/cy/