Back
Etholiadau Llywodraeth Leol 2022 -Caerdydd
6/5/22

Mae Cyfrif Etholiadau Llywodraeth Leol yng Nghaerdydd Ddydd Gwener 6 Mai, 2022 bellach wedi dod i ben ac mae'r canlyniadau fel a ganlyn:

                                                                                                                                         Nifer y seddi

Llafur Cymru                                               55 

Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru            10

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru               10

Plaid Cymru, Plaid Werdd, Tir Cyffredin       2

Propel: Nid Gwleidyddiaeth fel Arfer             1

Ceidwadwyr                                                  1

Cyfanswm nifer y seddi:  79

Cyfanswm nifer y pleidleisiau a fwriwyd:  102,828

Y nifer a bleidleisiodd: 39.1%

I weld y canlyniadau’n llawn, gan gynnwys dadansoddiad fesul ward, ewch i:

https://cardiff.moderngov.co.uk/mgElectionElectionAreaResults.aspx?EID=66&RPID=5451058&LLL=1