Back
Ethol yr Arweinydd Cyngor Caerdydd ac Aelodau’r Cabinet

27.05.22 

Yng Nghyfarfod Blynyddol Cyngor Caerdydd ddoe, etholwyd yr Arweinydd ac aelodau'r Cabinet

Y Cabinet newydd fydd:

 •  Arweinydd: Y Cynghorydd Huw Thomas
 • Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg: Y Cynghorydd Sarah Merry
 • Yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad: Y Cynghorydd Chris Weaver
 • Yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau: Y Cynghorydd Lynda Thorne
 • Yr Aelod Cabinet dros y Newid yn yr Hinsawdd: Y Cynghorydd Caro Wild
 • Yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu: Y Cynghorydd Russell Goodway
 • Yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Parciau a Digwyddiadau: Y Cynghorydd Jennifer Burke-Davies
 • Yr Aelod Cabinet dros Trafnidiaeth a Chynllunio Strategol: Y Cynghorydd Dan De’Ath

Bydd dau phortffolio’r Cabinet yn cael eu rhannu rhwng aelodau sy’n rhannu swydd:

Portffolio’r Gwasanaethau Cymdeithasol

 • Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Oedolion: Y Cynghorydd Norma Mackie
 • Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Plant: Y Cynghorydd Ashley Lister

Portffolio Trechu Tlodi, Cydraddoldeb ac Iechyd y Cyhoedd

 • Yr Aelod Cabinet dros Iechyd y Cyhoedd a Chydraddoldebau: Y Cynghorydd Julie Sangani
 • Yr Aelod Cabinet dros Drechu Tlodi a Chefnogi Pobl Ifanc: Y Cynghorydd Peter Bradbury