Back
Y newyddion gennym ni - 21/08/23

Image

18/08/23 - Cyfleoedd cyflogaeth i rymuso pobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae cynllun sy'n rhoi'r cymorth a'r hyfforddiant angenrheidiol i bobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) er mwyn iddynt allu cael cyflogaeth yn llwyddiannus wedi dechrau'n llwyddiannus.

Darllenwch fwy yma

 

Image

17/08/23 - Llongyfarchiadau gan Gyngor Caerdydd ar Ddiwrnod Canlyniadau Safon Uwch 2023

Mae dros 3,000 o ddisgyblion ledled Caerdydd wedi derbyn eu canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol heddiw ac mae'r canlyniadau yn uwch na chyfartaledd Cymru.

Darllenwch fwy yma

 

Image

14/08/23 - Darganfyddwch drosoch eich hun berl emrallt Môr Hafren

Bum milltir yn unig oddi ar arfordir Caerdydd, ceir hafan naturiol sydd wedi bod â chysylltiad dynol ers dros 2,000 o flynyddoedd.

Darllenwch fwy yma

 

Image

14/08/23 - Parc y Maltings yn ailagor i'r cyhoedd ar ôl ei uwchraddio

Mae Parc y Maltings yn Sblot wedi ailagor i'r cyhoedd yn dilyn ail-ddylunio ac uwchraddio helaeth.

Darllenwch fwy yma