Back
Y newyddion gennym ni - 22/01/24

Image

20/01/24 - Gofyn y cyhoedd am farn ar barcio newydd i Gaerdydd

Mae ymgynghoriad cyhoeddus chwe wythnos ar gynllun parcio newydd ar y stryd i Gaerdydd wedi'i gymeradwyo a bydd yn cael ei lansio yn gynnar eleni, yn dilyn cyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd ddydd Iau, Ionawr 18fed.

Darllenwch fwy yma

 

Image

18/01/24 - Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn derbyn cydnabyddiaeth o fri

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd wedi derbyn y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid (MAGI) yng Nghymru, gan dderbyn y wobr arian.

Darllenwch fwy yma

 

Image

18/01/24 - Cyngor teithio ar gyfer Cymru v Yr Alban ar 3 Chwefror yng Nghaerdydd

Bydd Cymru yn chwarae yn erbyn yr Alban ddydd Sadwrn 3 Chwefror yn Stadiwm Principality.

Darllenwch fwy yma

 

Image

17/01/24 - Disgyblion wedi'u hysbrydoli gan berfformwyr cerddoriaeth Cymraeg mwyaf gwefreiddiol yn perfformio yn eu hysgol

Mae'r sîn gerddoriaeth yng Nghaerdydd yn fywiog, gyda'r ddinas yn lleoliad ar gyfer gwyliau cyffrous a llu o leoliadau, stiwdios recordio ac ystafelloedd ymarfer sy'n darparu ar gyfer pob arddull gerddorol - o gerddoriaeth glasurol i jazz, hip hop ac electronica.

Darllenwch fwy yma

 

Image

16/01/24 - Ysgol Gynradd Trelái yn dathlu arolwg Estyn cadarnhaol yn nodi amgylchedd dysgu tawel a meithringar

Mae Ysgol Gynradd Trelái yng Nghaerau wedi derbyn asesiad cadarnhaol gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.

Darllenwch fwy yma

 

Image

16/01/24 - Caerdydd yn sgorio'n uchel mewn arolwg o ansawdd bywyd mewn dinasoedd yn Ewrop

Mae Caerdydd wedi sgorio'n uchel mewn arolwg newydd mawr gan yr UE sy'n asesu ansawdd bywyd mewn dinasoedd mawr yn Ewrop - ac mae wedi'i datgan fel y ddinas orau i deuluoedd â phlant ifanc.

Darllenwch fwy yma

 

Image

16/01/24 - Ysgol Gynradd Severn yn derbyn gwerthusiad cadarnhaol gan Estyn

Mae Estyn wedi canmol Ysgol Gynradd Severn yn Nhreganna am ei hymrwymiad i greu amgylchedd diogel, cynhwysol sy'n paratoi disgyblion i gyfrannu'n weithredol mewn cymdeithas.

Darllenwch fwy yma