Datganiadau Diweddaraf

Image
Cynhelir etholiadau'r Senedd a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu ledled Cymru ar 5 Mai 2022 ac mae Cyngor Caerdydd yn annog preswylwyr cymwys ar draws y ddinas i sicrhau eu bod wedi cofrestru i bleidleisio.
Image
Mae'r diweddariad canlynol ar wasanaethau Cyngor Caerdydd yn ychwanegol at yr effeithiau Storm Eunice a nodwyd ddoe yma:https://www.cardiffnewsroom.co.uk/releases/c25/28532.html
Image
Mae'r diweddariad canlynol ar wasanaethau Cyngor Caerdydd yn ychwanegol at yr effeithiau Storm Eunice a nodwyd yn gynharach y prynhaw
Image
Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi Rhybudd Coch am Wynt o 7am tan hanner dydd yfory, dydd Gwener 18 Chwefror sy'n berthnasol i ardaloedd arfordirol de-orllewin y Deyrnas Gyfunol, gan gynnwys Caerdydd.
Image
Mae cynllun newydd i helpu pobl ar y ffordd i yrfa newydd wedi cael ei lansio gan Wasanaeth Cyngor i Mewn i Waith Cyngor Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: rydym am glywed eich barn ar strategaeth gwastraff ddrafft Caerdydd; plannu 1,700 o goed ym Mharc Tremorfa; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion Caerdydd...
Image
Mae tenantiaid newydd naw tŷ modiwlaidd cynaliadwy, hynod effeithlon o ran ynni yn y Rhath, wedi disgrifio eu cartrefi cyngor newydd fel rhai 'mawr a helaeth' gydag ystafelloedd ymolchi fel gwesty’r Hilton!
Image
Ddydd Gwener agorodd Plant Ysgol Gynradd Llandaf yr Eglwys yng Nghymru Ardal Chwarae Caeau Llandaf yn swyddogol, lle mae croeso i blant archwilio a chwarae yn dilyn gwaith ailwampio sylweddol.
Image
Diwydiant gwallt a harddwch Caerdydd i helpu i fynd i'r afael â cham-drin domestig; Gwaith adeiladu ar adeilad newydd Ysgol Uwchradd Fitzalan yn cyrraedd uchelfannau newydd; Disgyblion Ysgol Uwchradd Willows yn teithio i Dubai i gynrychioli'r DU...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Estyn yn canmol Gwasanaethau Addysg Caerdydd; gwaith adeiladu ar adeilad newydd Ysgol Uwchradd Fitzalan yn cyrraedd uchelfannau newydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd...
Image
Gofynnwyd i siopau trin gwallt, barbwyr a gweithwyr harddwch ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg am eu cefnogaeth i helpu i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: gwaith celf i ddathlu Mis Hanes LHDTC+ wedi'i beintio ar Stryd y Castell; cyngor teithio ar gyfer Cymru v Yr Alban ar 12 Chwefror; daw'r Gwanwyn ar ddwy olwyn; cyfanswm brechu Caerdydd...
Image
'Gaeaf Llawn Lles' i Blant a Phobl Ifanc Caerdydd; Aduniad annisgwyl yn dod â thedi hen daid yn ôl i blentyn bach ar ôl iddo ddiflannu yn Llyn Parc y Rhath; Treialu cyfleuster ailgylchu dros dro newydd yng ngogledd Caerdydd
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: ‘Gaeaf Llawn Lles' i blant a phobl ifanc Caerdydd; aduniad annisgwyl yn dod â thedi hen daid yn ôl i blentyn bach ar ôl iddo ddiflannu yn Llyn Parc y Rhath; cyfanswm brechu Caerdydd...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: treialu cyfleuster ailgylchu dros dro newydd yng ngogledd Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Cau Parc Morfa'r Grange (Grangemoor Park) ar gyfer gwaith hanfodol; Gwaith i ddechrau ar Ffordd Churchill i ailagor camlas gyflenwi'r dociau; Annog y cyhoedd i gymryd rhan ym Phwyllgorau Craffu Cyngor Caerdydd; Cynllun Caerdydd Un Blaned ar gyfer dinas..