Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 21/12/20

 

18/12/20 - Diweddariad ar y Coronafeirws: Trefniadau gwasanaethau cymunedol hanfodol

Bydd newidiadau i wasanaethau cymunedol y Cyngor yng Nghaerdydd yn dod i rym yr wythnos nesaf wrth i'r ddinas wynebu'r argyfwng iechyd cyhoeddus parhaus gydag achosion cynyddol o COVID-19.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25505.html

 

18/12/20 - Clirio cyn y Nadolig? Dysgwch beth i'w wneud gyda'ch sbwriel

Sicrhewch na fyddwch dan ormod o straen gyda'n hawgrymiadau ar gyfer ymholiadau ailgylchu cyffredin cyn y Nadolig:

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25502.html

 

17/12/20 - Helpu pobl i gadw mewn cysylltiad gartref

Mae gwasanaethau cyngor digidol i drigolion ledled y ddinas yn cefnogi lles pobl hŷn ac agored i niwed drwy eu helpu i gadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25499.html

 

17/12/20 - Y wybodaeth ddiweddaraf - Safbwynt Caerdydd ar ddechrau tymor ysgol ym mis Ionawr

Yn dilyn trafodaethau helaeth, mae Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi nodi dull cyffredin o ddychwelyd i'r ysgol ym mis Ionawr.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25495.html

 

17/12/20 - Rhybudd COVID-19 - Mae achosion yng Nghaerdydd yn cynyddu'n gyflym - Gwybodaeth bwysig

Mae'r cynnydd yn nifer yr achosion yng Nghaerdydd yr ydym yn eu gweld nawr yn sobreiddiol iawn. Mae angen i hyn fod yn rhybudd i bob un ohonom ynghylch difrifoldeb mawr y sefyllfa sy'n ein hwynebu nawr.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25493.html

 

17/12/20 - Datgelu manylion Cynllun Trafnidiaeth Cwr y Gamlas a Dwyrain Caerdydd

Gofynnir i drigolion Caerdydd am eu barn ar gynlluniau ar gyfer cwr camlas newydd a chyffrous yng nghanol y ddinas ac ar Gynllun Trafnidiaeth Dwyrain Caerdydd a fydd yn rheoli opsiynau traffig o amgylch rhannau o'r ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25485.html

 

15/12/20 - Canolfannau profi newydd ar agor yng Nghaerdydd i ddelio â chynnydd enfawr mewn cyfraddau heintio

Mae Caerdydd yn agor canolfannau profi COVID-19 newydd yn y ddinas ac yn cynyddu capasiti mewn canolfannau presennol er mwyn creu dwy fil o slotiau profi ychwanegol yr wythnos yn dilyn y cynnydd sydyn mewn heintiau COVID-19 ar draws y ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25468.html

 

15/12/20 - Y cymorth ariannol diweddaraf ar gyfer busnesau

Caiff busnesau hamdden a lletygarwch sydd wedi cael eu gorfodi i gau oherwydd cyfyngiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru ac sydd heb wneud cais am grant cychwynnol y cyfnod clo byr, wneud cais am y cymorth ariannol canlynol yn seiliedig ar werth ardrethol

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25462.html

 

15/12/20 - Cartrefi newydd arloesol

Mae gwaith ar ddatblygiad tai yn y dyfodol, i adeiladu mwy na 200 o gartrefi carbon isel i Gaerdydd wedi dechrau.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25460.html

 

14/12/20 - Ansawdd aer yng Nghaerdydd yn gwella

Mae'r data ansawdd aer diweddaraf ar gyfer Caerdydd yn awgrymu gwelliant amlwg yn 2019, o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol mewn tair o'r pedair Ardal Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA) yn y ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25455.html