Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 01/11/21

 

27/10/21 - Cynigion i wella Parciau Sglefrfyrddio Caerdydd - Ymgynghoriad cyhoeddus

Mae ymgynghoriad sy'n gwahodd aelodau o'r cyhoedd i ddweud eu dweud ar barciau sglefrfyrddio presennol yng Nghaerdydd, yn dal i fod ar gael i'w gwblhau ar-lein.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27883.html

 

25/10/21 - Taro a Chwarae - Parc Bute i ddod yn fyw gyda cherddoriaeth!

Mae Parc Bute wedi cyhoeddi ei brosiect gwella newydd i wella parc canol dinas Caerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27869.html

 

25/10/21 - Cyngor teithio i Gymru yn erbyn Seland Newydd ar 30 Hydref

Bydd Cymru'n wynebu Seland Newydd ddydd Sadwrn, 30 Hydref yn Stadiwm Principality. Gyda'r gic gyntaf am 5.15pm - bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau o 1.15pm tan 8.15pm i sicrhau bod pob un sydd â thocyn yn gallu mynd i mewn i'r stadiwm yn ddiogel.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27865.html

 

25/10/21 - Bydd giât fysus Heol y Porth yn cael ei gosod erbyn 31 Hydref

Bydd giât fysus newydd yn cael ei gosod ar Heol y Porth erbyn 31 Hydref - i gefnogi blaenoriaethu teithio ar fysiau a dulliau trafnidiaeth cynaliadwy i wella ansawdd aer.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27861.html