Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 7 Rhagfyr

07/12/21

Dyma'r newyddion diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer yr achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd; y cyfanswm ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg; a chwestiynau cyffredin am y Pentref Chwaraeon arfaethedig.

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (26 Tachwedd - 2Rhagfyr)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Mae'r data'n gywir ar:

6 Rhagfyr 2021, 09:00

 

Achosion: 1,809

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 493.0 (Cymru: 493.3 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 10,485

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 2,857.7

Cyfran bositif: 17.3% (Cymru: 16.8% cyfran bositif)

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd lechyd Pritysgol Caerdydd a'r Fro - 7 Rhagfyr


Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:893,064(Dos 1:388,450Dos 2: 353,085DOS 3:6,341Dosau atgyfnertha:145,141)

 

Data Cohort - Diweddarwyd ddiwethaf 7 Rhagfyr

 

 • 80 and over:20,167 / 94.7%(Dos 1)20.009 / 93.9%(Dos 2 a 3*)17,149/ 85.7%(Dosau atgyfnertha)
 • 75-79:14,975 / 96.5%(Dos 1)14,850 / 95.7%% (Dos 2 a 3*)12,916 / 87%(Dosau atgyfnertha)
 • 70-74:21,402 / 95.8%(Dos 1)21,290/ 95.3%(Dos 2 a 3*)19,010/ 89.3%(Dosau atgyfnertha)
 • 65-69:19,010/ 89.3%(Dos 1)21,771 / 93.4%(Dos 2 a 3*)18.079 / 83%  (Dosau atgyfnertha)
 • 60-64:26,134/ 92.5%(Dos 1)25,813 / 91.4%(Dos 2 a 3*)19,154 / 74.2%(Dosau atgyfnertha)
 • 55-59:29,460 / 90.5%(Dos 1)28,990 / 89%(Dos 2 a 3*)10,691 / 36.9%(Dosau atgyfnertha)
 • 50-54:29,168 / 88.2%(Dos 1)28,567 / 86.4%(Dos 2 a 3*)8,665 / 30.3%(Dosau atgyfnertha)
 • 40-49:55,794 / 82.2%(Dos 1)54,008 / 79.6%(Dos 2 a 3*)10,172 / 18.8%(Dosau atgyfnertha)
 • 30-39:61,769 / 76.5%(Dos 1)58,267 / 72.2%(Dos 2 a 3*)7.296 / 12.5%(Dosau atgyfnertha)
 • 18-29:82,591 / 77.9%(Dos 1)74,478/ 70.3%(Dos 2 a 3*)7,026 / 9.4%(Dosau atgyfnertha)
 • 16-17:4,144 / 75.1%(Dos 1)998 / 17.9%(Dos 2 a 3*)89 / 9%(Dosau atgyfnertha)
 • 12-15:14,700 / 54.9%(Dos 1)499 / 1.9%(Dos 2 a 3*)

 

 • Yn ddifrifol imiwno-ataliedig:6,783 / 99.4%(Dos 1)5,732 / 84%(Dos 2 a 3*)25/ 0.4%x (Dosau atgyfnertha)
 • Preswylwyr cartrefi gofal:2,095 / 98.4%(Dos 1)2,076 / 97.5%(Dos 2 a 3*)1,776 / 85.5%x (Dosau atgyfnertha)
 • Gweithwyr cartrefi gofal:3,717 / 98.9%(Dos 1)3,649 / 97.1%(Dos 2 a 3*)2,591 / 71%(Dosau atgyfnertha)
 • Gweithwyr Gofal Iechyd:27,152 / 98.1%(Dos 1)26,858 / 97%(Dos 2 a 3*)21,220/ 79%(Dosau atgyfnertha)
 • Gweithwyr Gofal Cymdeithasol**:6,999 / 70.5%(Dosau atgyfnertha)
 • Yn glinigol agored i niwed:11,229 / 94.5%(Dos 1)11,054 / 93.1%(Dos 2 a 3*)5,698 / 51.5%(Dosau atgyfnertha)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol:46,010 / 90.3%(Dos 1)44,549 / 87.6%(Dos 2 a 3*e)18,538 / 41.6%(Dosau atgyfnertha)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol (12-15):606 / 61.2%(Dos 1)341 / 34.4%(Dos 2 a 3*)

 

*Y rhai sydd wedi derbyn dau ddos o frechlyn COVID-19, ac eithrio'r rhai sy'n ddifrifol imiwn ataliedig yr argymhellir eu bod yn cael tri dos.

 

**­Data gymerwyd o ffynhonnell amgen.


Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd - Cwestiynau Cyffredin

 

Yn ddiweddar, mae Cyngor Caerdydd wedi cyflwyno ei weledigaeth i gwblhau'r gyrchfan hamdden yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ym Mae Caerdydd. 

Ymhlith pethau eraill, roedd y weledigaeth hon yn cynnwys cynigion ar gyfer cyfleusterau beicio newydd a gwell, gan gynnwys Felodrom awyr agored 333m, Canolfan Berfformiad bwrpasol, Cylchffordd Gaeëdig 1km, Trac BMX Awyr Agored a siop Feiciau fformat mawr ar y safle.

Mae'r ddogfen Cwestiynau Cyffredin hon wedi'i pharatoi i ymateb i ymholiadau diweddar. Bydd y ddogfen yn cael ei diweddaru wrth i fwy o gwestiynau gael eu gofyn er mwyn sicrhau cysondeb o ran ymateb a thryloywder wrth i'r prosiect fynd yn ei flaen.

Mwy yma:Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd - Cwestiynau Cyffredin (newyddioncaerdydd.co.uk)