Back
Y newyddion gennym ni - 20.06.22

 

Image

17/06/22 - Cyngor Caerdydd yn helpu miloedd i ymdopi â chynnydd mewn costau byw

Gyda phrisiau petrol yn cyrraedd £2 y litr, rhagwelir y bydd chwyddiant bwyd yn cyrraedd y lefel uchaf ers 20 mlynedd o 11% yr haf hwn a biliau nwy a thrydan yn cynyddu, mae'r DU yn wynebu argyfwng costau byw

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29241.html

 

Image

17/06/22 - Diwrnod gyda'n Gilydd yng Nghaerdydd i gefnogi amrywiaeth a chynhwysiant

Bydd Caerdydd yn dathlu bywyd a gwaith yr AS Jo Cox a lofruddiwyd, drwy lwyfannu Diwrnod gyda'n Gilydd yn un o faestrefi mwyaf diwylliannol amrywiol y ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29239.html

 

Image

16/06/22 - Y diweddaraf am Barc Grangemoor

Disgwylir i'r gwaith ar Barc Grangemoor barhau tan ddiwedd y flwyddyn.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29227.html

 

Image

14/06/22 - Ymgynghoriad Cyhoeddus nawr ar agor ar waith yn gysylltiedig â champws addysg newydd yn y Tyllgoed

Gwahoddir aelodau o'r cyhoedd i rannu eu barn ar waith sy'n gysylltiedig â sefydlu campws addysg cyfunol newydd i'w leoli yn ardal y Tyllgoed yn y ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29218.html

 

Image

10/06/22 - Angen i Lywodraeth Cymru ddiogelu cwmnïau bysus y ddinas, yn ôl Cyngor Caerdydd

Mae cynlluniau Llywodraeth Cymru i wella gwasanaethau bysus ledled Cymru yn cael eu hystyried gan Gyngor Caerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29205.html

 

Image

10/06/22 - 'Sully', un o feibion Caerdydd, yn cael ei anrhydeddu gan drefnwyr Cwpan Rygbi'r Gynghrair y Byd 2022

Bydd Clive Sullivan, athletwr chwedlonol a aned yng Nghaerdydd a fydd yn cael ei anfarwoli gyda cherflun newydd yn ei ddinas enedigol, yn cael ei anrhydeddu yng Nghwpan Rygbi Gynghrair y Byd eleni

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29207.html

 

Image

09/06/22 - 20,000 o goed wedi'u plannu yn ystod 6 mis cyntaf prosiect coedwig ddinesig Caerdydd

Plannwyd 20,000 o goed newydd yn ystod 6 mis cyntaf prosiect deng mlynedd uchelgeisiol i greu coedwig ddinesig yng Nghaerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29195.html

 

Image

09/06/22 - Blodau Haul y Ddinas yn blodeuo gyda gofal a sylw Jane

Efallai eu bod yn dechrau eu bywydau yn y tywyllwch fel hadau unig, ond os rhowch ddigon o anogaeth gofal iddynt a'u rhoi yn yr amgylchedd cywir, gall blodau'r haul dyfu'n gryf ac yn uchel - a harddu unrhyw ardd

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29190.html

 

Image

08/06/22 - Lansio Strategaeth Symud Mwy Caerdydd i helpu Preswylwyr i Fod yn Actif

A allech chi ymysgwyd mwy yn gorfforol? O gerdded, beicio a gweithgarwch bywyd bob dydd, hyd at fyd y campau, mae Caerdydd eisoes yn ddinas llawn egni ac erbyn hyn mae strategaeth newydd Symud Mwy Caerdydd yn cael ei lansio i helpu trigolion i gyrraedd e

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29186.html

 

Image

01/06/22 - Rwy'n Gyfaill i Ti

Mae Gwasanaethau Plant Caerdydd yn chwilio am wirfoddolwyr i ddod yn fodelau rôl cadarnhaol i blant a phobl ifanc yn y ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/29157.html