Back
Y newyddion gennym ni - 07/08/23

Image

03/08/23 - Byddwch yn Ysgogwr Newid a helpu i wneud Caerdydd yn ddinas fwy cyfartal

Ydych chi eisiau creu byd tecach i bob plentyn? Ydych chi'n angerddol am gydraddoldeb i ferched a menywod ifanc? Oes gennych chi gynllun i roi eich delfrydiaeth ar waith?

Darllenwch fwy yma

 

Image

03/08/23 - Dewch ar Lwybr Stori hudol a chrwydro Caerdydd mewn ffordd hollol newydd

Maen nhw'n dweud bod gan bawb stori i'w dweud. Wel, mae tîm Dinas sy'n Dda i Blant Cyngor Caerdydd wedi creu naw llwybr sy'n profi bod gan rai o ardaloedd mwyaf diddorol y ddinas eu straeon anhygoel eu hunain.

Darllenwch fwy yma

 

Image

02/08/23 - Atebion arloesol i fynd i'r afael â phrinder tai yn cyrraedd ar y safle

Mae'r unedau modiwlaidd cyntaf, sy'n rhan o gynllun peilot arloesol i helpu i fynd i'r afael â phrinder tai fforddiadwy enbyd yng Nghaerdydd, wedi cyrraedd y safle yn Grangetown.

Darllenwch fwy yma

 

Image

31/07/23 - Byw'n annibynnol i fodloni anghenion a dyheadau pobl hŷn

Bydd gwaith adeiladu yn dechrau ar ddatblygiad dau Gynllun Byw yn y Gymuned newydd fydd yn darparu llety hyblyg a chynaliadwy i breswylwyr hŷn er mwyn helpu i gynnal eu hannibyniaeth yn eu cartrefi eu hunain am hirach.

Darllenwch fwy yma