Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 24/05/21

 

21/05/21 - Prydau Ysgol am Ddim a chymorth i brynu gwisg Ysgol

Mae teuluoedd ar incwm isel ar draws y ddinas yn cael eu hannog i wirio a ydynt yn gymwys i hawlio Prydau Ysgol am Ddim i'w plant.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26604.html

 

21/05/21 - Lansio Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ardal Drefol Newydd yng Nglanfa'r Iwerydd, Butetown

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi'i lansio mewn perthynas â chynlluniau Cyngor Caerdydd i drawsnewid Glanfa'r Iwerydd, Butetown, Caerdydd.  Cyn cyflwyno'r cais cynllunio yn hydref 2021, gwahoddir trigolion a busnesau i rannu eu barn ar y cynnig a fydd yn creu cyrchfan newydd i ymwelwyr.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26602.html

 

21/05/21 - Yn croesawu mwy o gwsmeriaid yn ôl i hybiau a llyfrgelloedd

Bydd gweithgareddau grŵp dan do ac awyr agored yn dechrau cael eu cynnal eto mewn hybiau a llyfrgelloedd ar draws y ddinas o'r wythnos nesaf ymlaen.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26600.html

 

21/05/21 - Lansio llwybrau stori awyr agored newydd sy'n Dda i Blant yr wythnos hon

Creu dau lwybr straeon awyr agored newydd sbon, a gyflwynir fel rhan o raglen Dinas sy'n Dda i Blant Caerdydd, yn agor i'r cyhoedd o ddydd Sadwrn 29 Mai.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26598.html

 

20/05/21 - Arwyr Sbwriel yn eu Harddegau yn cadw eu cymuned yn daclus

Arjen Bhal 14 oed a Jaden Manns 13 oed o Lys-faen a Grangetown sy'n dweud wrthym pam eu bod yn gwirfoddoli gyda Cadwch Grangetown yn Daclus

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26592.html

 

18/05/21 - Dillad Denim ar gyfer Dementia

Mae Arglwydd Faer Caerdydd yn cefnogi Wythnos Gweithredu Dementia eleni drwy wisgo'i jîns, i helpu i godi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer ei elusen ddewisol.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26579.html

 

18/05/21 - Disgyblion Ysgol Gynradd Mount Stuart yn plannu 1,000 o goed ar gyfer Caerdydd Un Blaned

Mae disgyblion Ysgol Gynradd Mount Stuart yn chwarae eu rhan yn siwrnai Caerdydd tuag at ddod yn garbon niwtral erbyn 2030 drwy helpu i blannu 1,000 o goed yn yr ysgol.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26570.html

 

17/05/21 - Cynnal Arolwg Gwenoliaid Duon i roi hwb i adar Caerdydd

Gofynnir i drigolion Caerdydd helpu i hyfforddi fel 'arolygwyr gwenoliaid duon' i helpu i ddiogelu poblogaeth gwenoliaid duon Cymru sy'n gostwng, tra'n cysylltu â byd natur a'u cymuned leol.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26560.html

 

17/05/21 - Dechrau cymryd camau gorfodi yn erbyn parcio ar y palmant ar Heol y Plwca heddiw

Gallai gyrwyr sy'n parcio eu cerbyd ar balmant ar Heol y Plwca wynebu Hysbysiad Tâl Cosb o £70 drwy gyfrwng cynllun peilot 18 mis newydd sy'n dechrau heddiw.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26547.html