Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 21/06/21


17/06/21 - Datganiad gan y Cyngor ar Stryd y Castell

Wrth wneud penderfyniad ar leihau llygredd aer ar Stryd y Castell mae gan y Cyngor nifer o ffactorau y mae angen eu cydbwyso'n ofalus - gan gynnwys: 1. A fydd y cynllun aer glân ar gyfer Stryd y Castell yn sicrhau bod y lefelau llygredd ar y stryd

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26827.html

 

17/06/21 - Stori Llywelyn Bren yn cael ei hadrodd mewn atyniad newydd yng Nghastell Caerdydd

Brwydr ganoloesol yr arwr lleol Llywelyn Bren yn erbyn Siryf gormesol Morgannwg yw testun 'Hanesion y Tŵr Du,' atyniad teuluol newydd yng Nghastell Caerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26822.html

 

17/06/21 - £1.1 miliwn o gyllid ar gyfer treftadaeth a bywyd gwyllt Ynys Echni

Bydd adeiladau hanesyddol ar Ynys Echni yn cael eu hatgyweirio a'u hadnewyddu, bydd cynefinoedd yr ynys yn cael eu gwella ar gyfer bywyd gwyllt, a darperir amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac ymwelwyr, ar ôl i berchnogion yr ynys

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26817.html

 

15/06/21 - Cyhoeddi enillwyr 'Lluniwch eich Dinas' Caerdydd sy'n Dda i Blant - Pobl ifanc yn helpu i lunio Caerdydd trwy ddefnyddi

Mae cystadleuaeth unigryw wedi rhoi cyfle i ddisgyblion ysgol ail-ddylunio ardal o Gaerdydd trwy ddefnyddio'r llwyfan gêm rhithwir, Minecraft Education.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26811.html

 

14/06/21 - Helpwch i Lunio Dyfodol Ysgol Uwchradd Willows

Byddwn yn lansio cyfle cyffrous i helpu i lunio dyfodol Ysgol Uwchradd Willows dydd Llun, 14 Mehefin.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26788.html