Back
Y newyddion gennym ni - 23/10/23

Image

20/10/23 - Cyngor Caerdydd yn cytuno ar gyllid ar gyfer prosiect ysgolion blaenllaw

Mae un o brosiectau blaenllaw Cyngor Caerdydd i drawsnewid addysg ar draws y ddinas wedi goresgyn rhwystr mawr gyda chyllid yn cael ei gymeradwyo i ddechrau adeiladu Campws Cymunedol arloesol y Tyllgoed.

Darllenwch fwy yma

 

Image

19/10/23 - Hwyl hanner tymor i bawb yn Niwrnod Chwarae'r Hydref Caerdydd

Os yw'n teimlo na fu pum munud ers i wyliau ysgol hir yr haf ddod i ben, efallai na fydd rhai rhieni eisiau clywed bod hanner tymor yr Hydref bron â chyrraedd.

Darllenwch fwy yma

 

Image

18/10/23 - Neuadd Dewi Sant i aros ar gau nes bod to newydd yn cael ei osod a'r adeilad yn cael ei adnewyddu

Mae adroddiad i baneli concrit 'a allai fod yn beryglus' yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd yn argymell bod angen ailosod to'r adeilad yn llwyr.

Darllenwch fwy yma

 

Image

17/10/23 - Myfyrwyr prifysgol yn gosod Her Caerdydd Carbon Niwtral

Mae rhai o'r meddyliau ifanc disgleiriaf yng Nghaerdydd wedi mynd ati i ddatblygu atebion i'r her o greu Cyngor carbon niwtral.

Darllenwch fwy yma

 

Image

16/10/23 - Mwy o gartrefi newydd yn barod i helpu i fynd i'r afael â phwysau digartrefedd

Mae'r cartrefi modiwlar newydd cyntaf ar ddatblygiad arloesol i helpu i fynd i'r afael â'r prinder tai fforddiadwy yng Nghaerdydd yn barod i groesawu eu preswylwyr newydd.

Darllenwch fwy yma