Back
Y newyddion gennym ni - 14/08/23

Image

11/08/23 - Yr Arglwydd Faer yn gwirio cynnydd diweddaraf HMS Cardiff

Fel porthladd hanesyddol, mae Caerdydd wedi bod â chysylltiadau arbennig â'r Llynges Frenhinol ers amser maith ac mae llongau mawr eu bri wedi cario enw'r ddinas ledled y byd ers dros 400 mlynedd.

Darllenwch fwy yma

 

Image

11/08/23 - Dweud eich dweud ar ddyfodol gwasanaethau digidol y Cyngor

Diolch i'r chwyldro mewn cyfathrebu digidol a'r lluaws o ffonau clyfar a dyfeisiau llechen, ni fu erioed yn haws cadw mewn cysylltiad â'n gilydd.

Darllenwch fwy yma

 

Image

10/08/23 - Parc newydd yn agor i anrhydeddu athro prifysgol benywaidd cyntaf Cymru

Mae parc newydd, a enwyd er anrhydedd i athro prifysgol benywaidd cyntaf Cymru, Millicent Mackenzie, wedi agor yn swyddogol i'r cyhoedd.

Darllenwch fwy yma

 

Image

10/08/23 - "Mae'r hyfforddiant sydd ar gael yn ardderchog ac mae'r gefnogaeth gan fy ngweithiwr cymdeithasol yn wych."

Wrth i Lywodraeth Cymru fwrw ymlaen â chynlluniau i ddileu elw o ofal plant sy'n derbyn gofal, mae Maethu Cymru Caerdydd yn tynnu sylw at fanteision maethu gydag awdurdod lleol.

Darllenwch fwy yma

 

Image

09/08/23 - Fflatiau newydd i ddarparu cartrefi dros dro i deuluoedd

Mae bloc newydd o 28 o fflatiau a fydd yn helpu Cyngor Caerdydd i ehangu ei lety dros dro i deuluoedd yn y ddinas bron â chael ei gwblhau ar safle hen archfarchnad Morrisons ym Mhentwyn.

Darllenwch fwy yma

 

Image

07/08/23 - Contract wedi'i ddyfarnu ar gyfer system amddiffyn rhag llifogydd newydd

Mae Knights Brown wedi derbyn y contract i adeiladu system amddiffyn rhag llifogydd arfordirol newydd Caerdydd yn ne-ddwyrain Caerdydd.

Darllenwch fwy yma