Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: gwaith ffordd gyda'r hwyr yn dechrau ar Stryd y Castell; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Gwaith Ffordd Gyda'r Hwyr yn dechrau ar Stryd y Castell dydd Sul; Bydd trigolion Caerdydd yn parhau i gael gwasanaeth casglu gwastraff gardd misol o 7 Medi ymlaen; Mae Caredigrwydd yn Bwysig: Ysgol Uwchradd Willows yn Helpu Eraill yn y Gymuned
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: bydd trigolion Caerdydd yn parhau i gael gwasanaeth casglu gwastraff gardd misol o 7 Medi ymlaen; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Bydd gwaith ffordd yn dechrau ar Stryd y Castell nos Sul – 5 Medi – gyda'r nod o ailagor y ffordd i draffig cyffredinol erbyn diwedd mis Hydref.
Image
Bydd trigolion Caerdydd yn parhau i gael gwasanaeth casglu gwastraff gardd misol o 7 Medi ymlaen. Rydym yn cynghori trigolion i edrych ar wefan y cyngor -www.caerdydd.gov.uk/gwastraffgardd - neu app Cardiff Gov, i gael gwybod pryd y bydd eu gwastraff g
Image
Dros y 18 mis diwethaf rydym wedi dysgu bod caredigrwydd yn bwysig. Yn sicr, roedd ein disgyblion yn Ysgol Uwchradd Willows yn rhoi hyn ar waith yn yr ystafell ddosbarth fel rhan o brosiect ar ddiwedd y tymor diwethaf.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cymerwch y camau sydd eu hangen i gadw dysgwyr yn ddiogel ac yn dysgu; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Tanio fflyd gyntaf erioed o e-feiciau yng Nghaerdydd; Amgueddfa Caerdydd i ailagor; Y Cynghorydd Caro Wild yn croesawu partner nextbike ac e-feiciau newydd; Neuadd Dewi Sant ar fin codi'r llen ar ôl 18 mis
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Amgueddfa Caerdydd i ailagor; tanio fflyd gyntaf erioed o e-feiciau yng Nghaerdydd; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Cafodd hanner cant o feiciau trydan eu cyflwyno i strydoedd Caerdydd yr wythnos hon wrth i gynllun Beiciau OVO y ddinas, sy'n cael ei weithredu gan nextbike, ddod yn fwy hygyrch nag erioed.
Image
Mae Amgueddfa Caerdydd yn ailagor, bron i 18 mis ar ôl iddi gau ei drysau ar ddechrau pandemig Covid-19.
Image
Dywedodd y Cynghorydd Caro Wild, Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth: "Rwy'n falch iawn o weld OVO Energy yn ymuno fel partner allweddol, a nextbike yn ychwanegu e-feiciau at y fflyd. Mae hyn yn gadarnhad pellach bod...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Neuadd Dewi Sant ar fin codi'r llen ar ôl 18 mis; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a alga glaswyrdd ym mhwll Parc Cefn Onn.
Image
Bydd Neuadd Dewi Sant yn croesawu cynulleidfaoedd yn ôl Ddydd Mawrth 31 Awst gyda'i sioe fyw gyntaf mewn 18 mis.
Image
➡️ Llwybr newydd hudolus i Gymru fydd yn goleuo calonnau’r genedl ➡️ HQ Theatres yw gweithredwr newydd y Theatr Newydd ➡️ Canolfan Hyfforddi Adeiladu Newydd...a'c fwy 👉
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: canolfan hyfforddi adeiladu newydd ar gyfer De-Ddwyrain Cymru yn lansio yng Nghaerdydd; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; Cartref Cŵn...