Datganiadau Diweddaraf

Image
Cynhelir arfer Sul y cofio cenedlaethol Cymru, sy'n cael ei gynnal ar y cyd gan Gyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â'r Lleng Brydeinig Frenhinol ddydd Sul 14 Tachwedd 2021.
Image
Bydd Cymru'n wynebu Fiji ar ddydd Sul 14 Tachwedd yn Stadiwm Principality. Gyda'r gic gyntaf am 3.15pm - bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau o 11.15am tan 6.15pm we
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Gwaith Cynnal a Chadw ger Afon Taf yn Fferm y Fforest; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn digwydd wrth ymyl Afon Taf yn Fferm y Fforest, o ddydd Mercher 10 Tachwedd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: gwasanaeth galw heibio brechu COVID-19; nifer achosion a phrofion; achosion a adroddwyd yn ysgolion yn ystod y 7 diwrnod diwethaf; cyfanswm brechu; gwaith cynnal a chadw tir arfaethedig
Image
Dechreuodd y gwaith o ddatblygu llwybr newydd drwy Goed y Gored Ddu yr wythnos yn dechrau Dydd Llun 25 Hydref 2021. Gwnaed hyn gan dîm rheoli coetir mewnol y Cyngor.
Image
Bydd Cymru'n wynebu De Affrica ddydd Sadwrn, 6 Tachwedd yn Stadiwm Principality. Gyda'r gic gyntaf am 5.30pm - bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau o 1.30pm tan 8.30pm
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; hunanynysu - y newidiadau o 29 Hydref 2021; a llwybr cyflymach, symlach i Caerdydd ar Waith.
Image
Mae Caerdydd ar Waith, asiantaeth recriwtio fewnol y Cyngor, wedi symleiddio’i brosesau ymgeisio i'w gwneud yn gyflymach ac yn haws i ymgeiswyr wneud cais am swyddi dros dro.
Image
Roeddem am rannu'r llun gwych hwn o’r enwog Billy Boston gyda chyn-chwaraewyr rhyngwladol rygbi'r gynghrair Jim Mills a Glyn Shaw â Phrif Swyddog Gweithredol Cynghrair Rygbi Cymru, Gareth Kear, yn eu crysau-T Torwyr Cod y Byd Rygbi Bae Caerdydd.
Image
Cynigion i wella Parciau Sglefrfyrddio Caerdydd - Ymgynghoriad cyhoeddus; Taro a Chwarae - Parc Bute i ddod yn fyw gyda cherddoriaeth!; Bydd giât fysus Heol y Porth yn cael ei gosod erbyn 31 Hydref
Image
Ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19; achosion a adroddwyd yn ysgolion yn ystod y 7 diwrnod diwethaf; cyfanswm brechu Caerdydd a Fro; a cynigion i wella parciau sglefrfyrddio, ymgynghoriad cyhoeddus.
Image
Mae ymgynghoriad sy'n gwahodd aelodau o'r cyhoedd i ddweud eu dweud ar barciau sglefrfyrddio presennol yng Nghaerdydd, yn dal i fod ar gael i'w gwblhau ar-lein.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: bydd giât fysus Heol y Porth yn cael ei gosod erbyn 31 Hydref; Taro a Chwarae - Parc Bute i ddod yn fyw gyda cherddoriaeth!; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu...
Image
Mae Parc Bute wedi cyhoeddi ei brosiect gwella newydd i wella parc canol dinas Caerdydd.
Image
Bydd Cymru'n wynebu Seland Newydd ddydd Sadwrn, 30 Hydref yn Stadiwm Principality. Gyda'r gic gyntaf am 5.15pm - bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau o 1.15pm tan 8.15pm i sicrhau bod pob un sydd â thocyn yn gallu mynd i mewn i'r stadiwm yn ddiogel.