Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma’ch diweddariad dydd Mawrth: Arddangosfa SuperTed newydd yn Amgueddfa Caerdydd; Caerdydd sy'n Dda i Blant yn dathlu Young Changemakers; Anrhydedd mawr i ysgol am ei darpariaeth Gymraeg; Cerflun newydd Bae Caerdydd yn dathlu hanes radio
Image
Mae mwy na 20,900 o ddisgyblion oed cynradd ledled y ddinas bellach yn gallu elwa o brydau ysgol am ddim drwy raglen Prydau Ysgol Am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd Llywodraeth Cymru, gan sicrhau bod plant yn bwyta'n dda yn ystod y diwrnod ysgol ac o
Image
Mae’r aelod terfynol o grŵp troseddau cyfundrefnol (GTC) yn ne Cymru a werthodd dybaco, sigaréts ac ocsid nitraidd anghyfreithlon tra’n gwyngalchu arian gwerth dros £1.5m wedi’i ddedfrydu i bedair blynedd o garchar ddydd Gwener diwethaf (19 Gorffennaf) y
Image
Mae Ysgol y Court yng Nghaerdydd wedi ennill gwobr nodedig am hyrwyddo'r Gymraeg ar draws ei chwricwlwm.
Image
Grymuso Yfory: Caerdydd sy'n Dda i Blant yn Dathlu Young Changemakers!; Mae cerflun newydd yn tynnu sylw at Ynys Echni wedi'i osod ar Forglawdd Bae Caerdydd; Agor Tŷ Bronwen: Pod Lles Newydd yn Ysgol Gynradd Lakeside; ac fwy
Image
SuperTed, yr arwr anwes a grëwyd gan dîm animeiddio yng Nghaerdydd, oedd un o raglenni teledu mwyaf poblogaidd y 1980au ac mae'n parhau i swyno plant heddiw.
Image
Yn ddiweddar, dathlodd Caerdydd sy'n Dda i Blant, mewn partneriaeth â Plan UK, gyflawniadau rhyfeddol y bobl ifanc a wnaeth gais llwyddiannus am gyllid o dan gynllun gweithredu cymdeithasol Young Changemakers.
Image
Mae cerflun newydd sy'n symboleiddio Ynys Echni ac â’r nod o gysylltu pobl ar y tir mawr â'r ynys fel rhan o brosiect celfyddydau, wedi'i osod ar Forglawdd Bae Caerdydd, i'r de o Gofeb Scott.
Image
20 Baner Werdd i fannau gwyrdd Caerdydd; Addewid Caerdydd ymysg ceisiadau terfynol y gwobrau cenedlaethol; Rhaglen digwyddiadau’r haf i Bobl Ifanc Caerdydd; Y Cyngor i fabwysiadu Siarter Rhianta Corfforaethol
Image
Agorwyd Tŷ Bronwen yn swyddogol yr wythnos hon yn Ysgol Gynradd Lakeside. Pod lles newydd yw Tŷ Bronwen sydd wedi'i ddarparu gan yr elusen Bronwen's W;Sh.
Image
Disgwylir i Gyngor Caerdydd gryfhau ei ymrwymiad i blant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal drwy fabwysiadu'r Siarter Rhianta Corfforaethol Cenedlaethol sydd newydd ei datblygu.
Image
Ar ôl i gannoedd o bobl ifanc fwynhau chwe wythnos o weithgareddau, digwyddiadau a phrofiadau ledled y ddinas y llynedd, mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd unwaith eto yn trefnu 'DYDDiau Da o Haf', rhaglen sydd â'r nod o ddarparu gweithgareddau i bobl ifa
Image
Mewn cam sylweddol tuag at hyrwyddo teithio cynaliadwy a gwella iechyd y cyhoedd, mae Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) wedi cyhoeddi ei fod yn cydweithio ag academyddion blaenllaw ar raglen ymyrraeth teithio llesol arloesol. Nod y fenter yw annog cerdded
Image
Yn galw ar bob crëwr cynnwys ifanc yng Nghaerdydd! Mae tîm digidol Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn falch iawn o gyhoeddi cyfle unigryw i bobl ifanc 11-17 oed gymryd rhan mewn gwersyll haf digidol am yr ail flwyddyn yn olynol.
Image
Mae Addewid Caerdydd wedi cyrraedd rownd derfynol Sefydliad Sector Cyhoeddus y Flwyddyn yn wythfed Gwobrau Symudedd Cymdeithasol blynyddol y DU (SOMOs).
Image
Dyma’ch diweddariad dydd Mawrth, sy’n cynnwys: · Cyngor yn ymrwymo i fynd i'r afael â diffyg o £49.7m yn y gyllideb · Rhaglen 'Gigs Bach' yn arddangos talent y dyfodol yng Nghlwb Ifor Bach · 85% o ddisgyblion Caerdydd yn mynychu y